Koszyk ....

Inne publikacje naukowe

Produktów od 1 do 15 z 28

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. Aby wszyscy byli jedno

  Aby wszyscy byli jedno – Damit alle Eins sein

  Normalna cena: 23,10 zł

  Cena promocyjna 13,00 zł

  Książka w serii artykułów przybliża postać drugiego biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego w 80. rocznicę jego śmierci. Redaktor naukowy, ks. Ireneusz Celary, pisze: „Posługa drugiego biskupa katowickiego Arkadiusza Lisieckiego przypada na drugą połowę lat dwudziestych XX wieku (od 31 października 1926 do 13 maja 1930 roku). Dowiedz się więcej

 2. Biskup August Hlond i jego diecezja

  Biskup August Hlond i jego diecezja

  Normalna cena: 34,00 zł

  Cena promocyjna 24,00 zł

  Spis treści:

  Abp Wiktor Skworc: Słowo Arcybiskupa Katowickiego na rozpoczęcie sesji naukowej - Biskup August Hlond i jego diecezja

  Ks. Jerzy Myszor: Czy na Górnym Śląsku potrzebna była nowa diecezja

  Lech Krzyżanowski: Polsko-niemiecka rywalizacja o Górny Śląsk (1919-1921) i jej oddziaływanie na kształt miejscowych stosunków wyznaniowych

  Ks. Grzegorz Olszowski: Ks. August Hlond - program duszpasterski dla nowej diecezji

  Ks. Michał Kłakus: Współpracownicy administratora apostolskiego ks. Augusta Hlonda

  Ks. Damian Bednarski: August Hlond i Józef Gawlina: współpracownicy i wizjonerzy

  Ks. Leszek Szewczyk: Diecezja śląska (katowicka) na łamach "Gościa Niedzielnego" w latach 1923-1926

  Ks. Henryk Olszar: Anno Santo 1925 w życiu ks. Augusta Hlonda i Ślązaków

  Halina Dudała: Genealogia kard. Augusta Hlonda - uwagi prozopograficzne

  Halina Dudała: Materiały archiwalne do dziejów Administracji Apostolskiej Śląska polskiego w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach

  Ks. henryk Olszar: Sprawozdanie z sesji naukowej "Biskup i jego diecezja" w rocznicę powstania Administracji Apostolskiej Śląska Polskiego

  Źródła do dziejów diecezji katowickiej (1923-1926). Oprac. i przypisami opatrzył ks. Michał Kłakus

  Indeks osób

  Indeks miejscowości

   

   

   

   

   

  '"

   

  Dowiedz się więcej

 3. Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim

  Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim

  40,00 zł

  ny

  Józef Gawlina był pierwszym biskupem katolickim, który oficjalnie wjechał do Związku Sowieckiego. Z chwilą, gdy zaczęto organizować Armię Polską, biskup Gawlina uznał za swój obowiązek utworzenie duszpastersta powstającego tam Wojska Polskiego.

  Ks. prof. Jerzy Myszor w oparciu o liczne dokumenty przedstawił przebieg wizyty Biskupa Polowego z misją duszpasterską w Związku Sowieckim i jej owoce. Dzięki temu historiografia polska II wojny światowej otrzymała cenny przyczynek naukowy do poznania losów polskich wygnańców - żołnierzy i ludności cywilnej rozproszonej na bezkresch obszarach Związku Sowieckiego. 

  Dowiedz się więcej

 4. Caritas et Iustitia in re sociali. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966-2016)
 5. Dopuszczalność dowodów

  Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

  Normalna cena: 22,00 zł

  Cena promocyjna 12,00 zł

  Książka Aleksandry Brzemi-Bonarek Dopuszczalność dowodów zdobytych w sposób niegodziwy w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, to pierwsza na polskim rynku kanonistycznym publikacja, w której autorka wypracowała oryginalną propozycję rozwiązania tego niełatwego, tytułowego zagadnienia. Dowiedz się więcej

 6. Duszpasterstwo misyjne. Wykłady Autora wygłoszone w Cochabamba w Boliwii

  Duszpasterstwo misyjne. Wykłady Autora wygłoszone w Cochabamba w Boliwii

  12,60 zł

  Zbiór zawiera wykłady Autora wygłoszone w 2008 roku na Katolickim Uniwersytecie w Cochabamba w Boliwii. Dowiedz się więcej

 7. Duszpasterstwo w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach w latach 1945-1968
 8. Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II

  Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II

  Normalna cena: 26,25 zł

  Cena promocyjna 15,00 zł

  Występujące od XIX wieku zjawisko emigracji Polaków, ze zmiennym nasileniem w różnych okresach czasu, po wejściu Polski do Unii Europejskiej znów uaktywniło się. Czy można obecnym emigrantom pomóc zachować ich tożsamość religijną i narodową? Dowiedz się więcej

 9. Katedra na pustkowiu

  Katedra na pustkowiu

  Normalna cena: 18,90 zł

  Cena promocyjna 12,00 zł

  Rozprawa stanowi kontynuację nurtu badań, któremu na Wydziale Teologii KUL przyświeca gwiazda bp. prof. Alfonsa Nossola i jego ucznia ks. prof. Jerzego Szymika. To nurt teologii „toczący szeroko swe wody” między brzegami niemieckojęzycznej i słowiańskojęzycznej wrażliwości religijnej, penetrujący nowe obszary i docierający w rejony literatury, sztuki, nauk przyrodniczych, które jeszcze w połowie ubiegłego wieku uważano za teologiczne pustkowie. Tymczasem kolejne pokolenie teologów – wyrosłe w szkole teologii „na usługach wiary” – dostrzega na tym „pustkowiu” katedrę. Co więcej, są oni porażeni wymową i pięknem tego sacrum – szukają piękna i sacrum w krainie literackich słów, co jak pomosty są w stanie łączyć teologię z „pustkowiem”.

  prof. Karol Klauza Dowiedz się więcej

 10. List świętego Jakuba

  List Świętego Jakuba. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz - ks. Józef Kozyra

  20,00 zł

   

  Seria „Biblia Impulsy” jest obecnie najmłodszą propozycją wydawniczą oferowaną polskiemu czytelnikowi zainteresowanemu lekturą Biblii. Jej adresatami mają być zarówno ludzie młodzi, jak i czytelnicy w dojrzałym wieku, ale nieposiadający biblijnego (filologiczno-teologicznego) warsztatu naukowego.

  Tekst Pisma Świętego został ponownie przetłumaczony z języka oryginalnego na komunikatywny język polski.

  Komentarz składa się z czterech punktów: „Lektura tekstu” (zawiera wskazania pomagające w jak najlepszej lekturze poszczególnych perykop); „Refleksja” (najczęściej nawiązuje do obecnych spraw społeczno-kulturowych); „Aktualizacja” (odnosi rozważany tekst do życia czytelnika) oraz „Czy wiesz, że...” (poszerza wiedzę biblijną czytelnika).

  Nazwa całej serii wydawniczej „Biblia Impulsy” wywodzi się z typu komentarza, który w formie krótkich wskazówek – impulsów stara się wieloaspektowo wyjaśnić poszczególne perykopy danej księgi.

  Komentarz do wszystkich ksiąg Nowego Testamentu będzie składał się z 19 woluminów. W planach jest również analogiczne przygotowanie przynajmniej niektórych ksiąg Starego Testamentu.

  Grono osób opracowujących poszczególne księgi Pisma Świętego w serii „Biblia Impulsy”  tworzą polscy bibliści, znawcy i miłośnicy Biblii.

  Redaktorem naukowym całej serii jest ks. dr hab. Janusz Wilk

  Dowiedz się więcej

 11. Listy pasterskie
 12. Logika i teologia

  Logika i teologia

  Normalna cena: 36,00 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł

  Książka „Logika i teologia” zawiera artykuły zaprezentowane podczas pierwszej wirtualnej konferencji zorganizowanej przez Katedrę Filozofii Logiki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Znajdują się w niej artykuły dotyczące zastosowania logiki w teologii. Część pierwsza poświęcona jest historii oddziaływań obu dziedzin, druga dotyczy stanu aktualnego. Dowiedz się więcej

 13. Mater et Familiae Advocata. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966-2016)
 14. Pielgrzymki śląskie

  Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840-1914

  Normalna cena: 50,00 zł

  Cena promocyjna 45,00 zł

  O podróżach do Ziemi Świętej w czasach nowożytnych powstało tysiące naukowych książek i artykułów, obok diariuszy, pamiętników, wspomnień i literatury pięknej, a od połowy XIX wieku dodatkowo zaczęto ją fotografować.

  W publikacji, którą oddajemy w ręce Czytelników, Autor dokumentuje i analizuje peregrynacje do Ziemi Świętej najczęściej chłopów i robotników, ale również duchownych śląskich, którzy ruszyli gromadnie do Ziemi Świętej, by zobaczyć i doświadczyć z bliska miejsca uświęcone obecnością Jezusa Chrystusa. W poszukiwaniach śladów obecności Ślązaków w Ziemi Świętej, Autor przeprowadził kwerendę w archiwum Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie, Krakowie, na Górze św. Anny i we Wrocławiu.

  Książka wzbogacona jest archiwalnym materiałem fotograficznym ilustrującym ruch pątniczy Ślązaków.

  Dowiedz się więcej

 15. kor

Produktów od 1 do 15 z 28

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący