Koszyk ....

Kościół w trzecim tysiącleciu

5 produkt(ów)

na stronę

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła

  Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła

  Normalna cena: 31,50 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł


 2. lex orandi

  Lex orandi - lex credendi w modlitwach nad darami Adwentu w Mszale Pawła VI

  Normalna cena: 35,00 zł

  Cena promocyjna 11,00 zł

  „Lex orandi – lex credendi w modlitwach nad darami Adwentu w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne” to 11 tom wydany w serii „Kościół w Trzecim Tysiącleciu”. Autor, ks. Andrzej Żądło jako cel prowadzonych badań precyzuje: „Chodzi w nich mianowicie w głównym zarysie o dostrzeżenie i wyeksponowanie styku wiary (lex credendi) z liturgią w Adwencie (lex orandi). Główny akcent nie zostanie jednak położony na wektorze dośrodkowym takiego styku, lecz raczej na jego wektorze odśrodkowym. Oznacza to, że nasza uwaga nie będzie skupiać się na pytaniu o poziom wiary reprezentowanej przez uczestników Eucharystii w Adwencie (domagałoby się to specjalnych badań socjologicznych, choć uogólniając, można na podstawie doświadczenia stwierdzić, że ten poziom jest zróżnicowany), lecz na odkrywaniu i wydobywaniu na światło dzienne tych treści, które wchodzą w zakres depozytu wiary Kościoła, znajdują swe odbicie w treści modlitw studiowanych i tworzą pokarm duchowy dla uczestników liturgii”.

  Dowiedz się więcej

 3. 1

  Liturgia w podstawowych formach wyrazu

  Normalna cena: 28,00 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł

  Wszystko w liturgii ma swoją niepowtarzalną wartość i swoje znaczenie. Ze względu na ową wartość i znaczenie liturgia oraz dojrzałe w niej uczestnictwo domagają się mistagogii, tj. takiego działania Kościoła, które wspomaga w harmonizowaniu życia ze sprawowanym sakramentalnie misterium. W przekonaniu, że różne mogą być drogi oraz sposoby owego wspomagania w dojrzewaniu wiary uczestników liturgii, oddajemy do rąk czytelników książkę, zatytułowaną Liturgia w podstawowych formach wyrazu.

  Dowiedz się więcej

 4. Natura i cechy zgromadzenia

  Natura i cechy zgromadzenia liturgicznego

  29,40 zł

  Brak w magazynie

  Sobór Watykański II w swoim nauczaniu zachęca wszystkich wiernych do czynnego udziału w zgromadzeniach liturgicznych, do bycia ich aktywnymi podmiotami. I właśnie ta zachęta stoi u podstaw podjęcia tego tematu na kartach niniejszej publikacji, ósmej już w serii „Kościół w Trzecim Tysiącleciu”. Dowiedz się więcej

 5. Wychowanie do liturgii i przez liturgię

  Wychowanie do liturgii i przez liturgię

  Normalna cena: 32,00 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł

  Wychowanie chrześcijan do liturgii i przez liturgię zakłada w pierwszym rzędzie umiejętne oraz dojrzałe jej planowanie i programowanie. Sprawa planowania-programowania jawi się dziś na polu duszpasterskiej misji Kościoła jako kwestia niezmiernie aktualna i ważna. Trudno jest bowiem natrafić dziś na taki odcinek życia społecznego lub na taką jego przestrzeń, która by nie była odpowiednio wcześnie analizowana, prognozowana, poddawana stosownym testom, ocenom i wciąż na nowo doskonalonym sposobom postępowania. Wszystko jest dziś poddawane takiemu projektowaniu sposobów realizacji planów, aby skuteczne było oddziaływanie na codzienne życie i zachodzące w nim przemiany. Jak ta kwestia wygląda na polu duszpasterskiego zaangażowania Kościoła?

  W Kościele dziś potrzebne jest formowanie wiernych (jednostek i całych wspólnot) do umiejętnego i pogłębionego mierzenia się ze współczesnością otaczającego nas świata, poddanego z jednej strony procesowi ewoluowania warunków codziennego życia i działania, z drugiej zaś objętego na sposób niezmienny zbawczym planem Boga. W takim kontekście planowanie duszpasterskie musi mieć coraz większą zdolność do otwierania się nie tylko na osiągnięcia takich dyscyplin, jak pedagogika czy nauki społeczne, ale też – w sposób pierwszoplanowy – na historię zbawczą, zarówno tę urzeczywistnioną w czasach ziemskiego życia Jezusa, jak też tę kontynuowaną wciąż i skutecznie w czasach Kościoła. Taki jest zakres refleksji oddawanej do rąk czytelnika książki, stawiającej sobie za cel uwrażliwienie duszpasterskiej świadomości Kościoła na konieczność odpowiedniego planowania swej aktywności, która w liturgii osiąga szczyt, a jednocześnie z niej – jak ze źródła – czerpie siłę wprawiającą w ruch i orientującą jego działanie.

  Dowiedz się więcej

5 produkt(ów)

na stronę

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący