Koszyk ....

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ

Produktów od 1 do 15 z 40

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16

  "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16

  22,00 zł

  Posługując się metodą historyczno-krytyczną oraz historyczno-społeczną Autor książki "Teologia kontaktu" (SiM 31) analizuje relacje między Pawłem a wspólnotą chrześcijan w Filippi.

  Rozdział pierwszy, mający charakter wprowadzenia, przedstawia położenie miasta, ogólny rys historyczny, opis środowiska życia mieszkańców w czasach rzymskich oraz sytuację społeczną i religijną mieszkańców.

  W rozdziale drugim autor przedstawia historię kontaktów Pawła ze wspólnotą z Filippi, pierwsze domowe Kościoły i strukturę wspólnoty. Jak pisze autor "Będzie to egzegeza kontaktu bezpośredniego, czyli forma komunikacji misjonarzy z ludnością miasta, podczas II podróży misyjnej".

  Rozdział trzeci, zbudowany na podstawie trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości, został poświęcony "teologii kontaktu".

  Pozycja zawiera spis treści w języku niemieckim i włoskim oraz bibliografię.

  Dowiedz się więcej

 2. Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność
 3. Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty

  Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijanskiej według Listów Pasterskich

  Normalna cena: 35,00 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł

  Niniejsze studium - w myśl św. Augustyna: "Ten, komu w Kościele nałożono obowiązek nauczyciela, powinien miec przed oczami te trzy listy apostolskie [=Pierwszy List do Tymoteusza; Drugi List do Tymoteusza; List do Tytusa]" - podejmuje analizę tekstów Listów Pasterskich, które określają styl i sposób życia przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej. Przedmiotem zawartych w niej badań jest najpierw charakterysyka przełożonego (część pierwsza pracy; dwa rozdziały), a następnie prezentacja jego zadań (część druga pracy; dwa rozdziały).

  Dowiedz się więcej

 4. Charyzmat osoby
 5. Chrześcijański model wychowania
 6. Dialog...
 7. Dydaktyka teologii

  Dydaktyka teologii

  Normalna cena: 29,40 zł

  Cena promocyjna 16,00 zł

  Brak w magazynie

  Spis treści :

  Wstęp (ks. Krzysztof Sosna)

  Ks. Krzysztof Sosna, Ratio studiorum a standardy nauczania

  Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Dydaktyka teologii

  Zbigniew Marek SJ, Zasady dydaktyczne w nauczaniu teologii

  Ks.  Artur Malina, Studium Pisma Świętego według Ratio Studiorum

  Ks. Jacek Kempa, Układ programu nauczania dogmatyki

  Ks. Andrzej Żądło, Teologiczny i dydaktyczny wymiar liturgii

  Ks. Leszek Szewczyk, Dydaktyka homiletyki

  Ks. Jan Słomka, Sposoby wykładania patrologii

  Ks. Jerzy Myszor, Formacja historyczna duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku. Wykładowcy i podręczniki

  Ks. Wincenty Myszor, Ćwiczenia w dydaktyce teologii

  Ks. Henryk Olszar, Mapy jako środek dydaktyczny stosowany na użytek wykładów i ćwiczeń z historii Kościoła powszechnego i lokalnego

  Dowiedz się więcej

 8. Ethos and exegesis

  Ethos and Exegesis (SiM 41)

  46,20 zł

  Ethos and Exegesis (SiM 41) Dowiedz się więcej

 9. genderowa rodzina

  Genderowa rodzina. Perspektywa chrześcijańska

  24,00 zł

  Brak w magazynie

  Pytanie o płeć jest pytaniem o tożsamość człowieka i kształt tworzonych przez niego relacji. W konsekwencji nie pozostaje ono bez znaczenia dla jego życia rodzinnego. Nie powinno więc dziwić, że rodzina opierając się na wzajemnym przyciąganiu mężczyzn i kobiet, stała się przedmiotem badań z zakresugender studies. Przyczyniły się one do powstania swego rodzaju genderowej koncepcji rodziny, której poświęcona została niniejsza publikacja. Czy genderowa perspektywa badawcza może wpisywać się w chrześcijańską wizję rodziny ? Czy może przyczynić się do jej odrestaurowania? Na te pytania odpowiada książka „Genderowa rodzina. Perspektywa chrześcijańska”

  Dowiedz się więcej

 10. Gratias agamus

  Gratias agamus domino deo nostro

  62,00 zł

  Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013

  Dowiedz się więcej

 11. Istoty nadnaturalne ludu aszanti w Ghanie
 12. Jesus Chrystus – bibliografia 2003-2004 (SiM 44)

  Jesus Chrystus – bibliografia 2003-2004 (SiM 44)

  35,70 zł

  Przestawiamy kolejny tom wydany w serii Studia i Materiały WTL UŚ (SiM 44). Książka Jesus Chrystus – osoba i dzieło – bibliografia 2003–2004, autorstwa ks. Grzegorza Strzelczyka, stanowi kontynuację opracowywanej przez niego bibliografii chrystologicznej Dowiedz się więcej

 13. Jezus Chrystus bibliografia

  Jezus Chrystus - osoba i dzieło - bibliografia 2005 - 2006

  58,80 zł

  Niniejsza bibliografia obejmuje pozycje, które wg rozpowszechnionych kry­teriów katalogowania znalazłyby się pod hasłem „Jezus Chrystus - osoba i dzie­ło". Skupia zatem obszar zagadnień związanych z szeroko pojętą chrystologią: poczynając od kwestii Jezusa historycznego, poprzez chrystologię biblijną, fun­damentalną, dogmatyczną (w ujęciu „integralnym": łącznie z soteriologią), hi­storię dogmatu, aż po tematy teologiczno-egzystencjalne. Dowiedz się więcej

 14. Kancjonał rekopismienny

  Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku

  Normalna cena: 48,00 zł

  Cena promocyjna 26,00 zł

  Ks. dr hab. Antoni Reginek (prof. UŚ) opublikował w tamtym roku pracę zatytułowaną Kancjonał rękopiśmienny jako przekaz tradycji śpiewów kościelnych na Górnym Śląsku w XIX wieku. Studium źródłoznawcze na podstawie trzech zbiorów: Kancjonał z Leśnicy Opolskiej (1810–1848), Kancjonał Ellgotcki (1832), Kancjonał ze Śląska Pruskiego (2 poł. XIX w.)

   


  Bezcennym bogactwem kulturowym, na nowo dziś odkrywanym, stają się źródłowe przekazy pieśni sakralnych. Określa się je zwykle terminem "śpiewnik", z dodatkiem "kościelny", przy czym pojęcie to, dość jednoznacznie charakteryzujące konkretny zbiór i wskazujące na jego cel użytkowy, spopularyzowało się dopiero w XVIII w., a na gruncie polskim jeszcze później. Pierwotnie, na oznaczenie takiego zbioru, używano słowa "kancjonał" (łac. cantu, cantio - śpiew, pieśń), które zostało zapożyczone z tradycji Kościoła protestanckiego i w tamtym rozumieniu oznaczało zwykle zestaw psalmów, hymnów, litanii i pieśni mających zastosowanie liturgiczne. Niniejsza publikacja ma przybliżyć badaczom pieśni i miłośnikom śpiewów kościelnych trzy kancjonały rękopiśmienne: dwa ze zbiorów Biblioteki Śląskiej i jeden z Archiwum Archidiecezjalnego w Katowicach - pod względem muzycznym prawie nieznane, a jak się okazuje, o cennej zawartości badawczej. Co szczególnie ważne, każdy z tych zbiorów wyróżnia się inną proweniencją i cechuje go odrębne przeznaczenie, ale wspólnie reprezentują tradycję śląską i stanowią cenne ogniwo w przekazie repertuaru pieśniowego w Kościele katolickim na Górnym Śląsku w XIX wieku.

  Dowiedz się więcej

 15. Konieczność zbawienia

Produktów od 1 do 15 z 40

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący