Koszyk ....

Studia i Materiały Wydziału Teologicznego UŚ

Produktów od 1 do 15 z 46

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. Pojęcie supozycji sądu

  Pojęcie supozycji sądu

  Normalna cena: 11,00 zł

  Cena promocyjna 9,00 zł

  SPIS TREŚCI

  Inhaltsverzeichnis............................................................................................ 6

  Wstęp............................................................................................................... 7

  Rozdział 1. Różne  znaczenia ter minu supozycja ........... 11

  1.1. Supozycja w ujęciu scholastyków ..................................................... 12

  1.2. Koncepcja wprowadzona przez A. Meinonga ................................... 15

  1.3. „Przekonanie na niby” – W. Witwicki ............................................... 16

  1.4. Supozycja jako przypuszczenie – T. Czeżowski ............................... 19

  1.5. Supozycja jako założenie – K. Pasenkiewicz .................................... 20

  1.6. Supozycja w ujęciu K. Ajdukiewicza ................................................ 21

  1.7. Niesprawdzalne założenie nauki – H. Mehlberg ............................... 23

  1.8. Niesprawdzalna hipoteza – B. Gawecki ............................................ 26

  1.9. Wszechobecny mit – L. Kołakowski ................................................. 28

  Rozdział 2. Pojęci a nie zbędne  do okreś lenia

  supozycji ............................................................................................ 32

  2.1. Niesprawdzalność – problem demarkacji .......................................... 32

  2.2. Asercja ............................................................................................... 37

  2.2.1. Systemy asercji pragmatycznej ................................................ 37

  2.2.2. Racjonalne, niestopniowalne uznawanie .................................. 42

  2.3. Wyjaśnianie (tłumaczenie) ................................................................. 43

  2.4. Hipoteza ............................................................................................. 47

  Rozdział 3. pr óba zdefiniowania s upozycji  sądu ........... 49

  3.1. Logika epistemiczna oparta na systemie S4 ...................................... 49

  3.2. Charakterystyka sądu ......................................................................... 51

  3.3. Definicja supozycji sądu .................................................................... 54

  Zakończenie..................................................................................................... 57

  Bibliografia...................................................................................................... 59

  Zusammenfassung............................................................................................ 62

  Dowiedz się więcej

 2. "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16

  "Teologia kontaktu" na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16

  22,00 zł

  Posługując się metodą historyczno-krytyczną oraz historyczno-społeczną Autor książki "Teologia kontaktu" (SiM 31) analizuje relacje między Pawłem a wspólnotą chrześcijan w Filippi.

  Rozdział pierwszy, mający charakter wprowadzenia, przedstawia położenie miasta, ogólny rys historyczny, opis środowiska życia mieszkańców w czasach rzymskich oraz sytuację społeczną i religijną mieszkańców.

  W rozdziale drugim autor przedstawia historię kontaktów Pawła ze wspólnotą z Filippi, pierwsze domowe Kościoły i strukturę wspólnoty. Jak pisze autor "Będzie to egzegeza kontaktu bezpośredniego, czyli forma komunikacji misjonarzy z ludnością miasta, podczas II podróży misyjnej".

  Rozdział trzeci, zbudowany na podstawie trzech cnót teologicznych: wiary, nadziei i miłości, został poświęcony "teologii kontaktu".

  Pozycja zawiera spis treści w języku niemieckim i włoskim oraz bibliografię.

  Dowiedz się więcej

 3. Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego

  Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego

  Normalna cena: 34,65 zł

  Cena promocyjna 20,00 zł

  Książka Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego (45 nr serii Studia i Materiały WTL UŚ) pod red. ks. Grzegorza Kuczy i ks. Grzegorza Wity, zawiera przemyślenia i materiał badawczy ukazujący pluralizm antropologii różnorodnych tradycji religijnych. Dowiedz się więcej

 4. Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność
 5. Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijanskiej według Listów Pasterskich

  Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijanskiej według Listów Pasterskich

  Normalna cena: 35,00 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł

  Niniejsze studium - w myśl św. Augustyna: "Ten, komu w Kościele nałożono obowiązek nauczyciela, powinien miec przed oczami te trzy listy apostolskie [=Pierwszy List do Tymoteusza; Drugi List do Tymoteusza; List do Tytusa]" - podejmuje analizę tekstów Listów Pasterskich, które określają styl i sposób życia przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej. Przedmiotem zawartych w niej badań jest najpierw charakterysyka przełożonego (część pierwsza pracy; dwa rozdziały), a następnie prezentacja jego zadań (część druga pracy; dwa rozdziały).

  Dowiedz się więcej

 6. Charyzmat osoby i autorytet urzędu.
 7. Chrześcijański model wychowania młodzieży w polskich publikacjach Akcji Katolickiej w latach 1930-1939
 8. Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach

  Chrzest Jezusa w czterech Ewangeliach

  Normalna cena: 68,25 zł

  Cena promocyjna 40,00 zł


 9. Dobro w czasach postmoderny.Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II

  Dobro w czasach postmoderny.Etyka postmodernizmu a nauczanie moralne Jana Pawła II

  Normalna cena: 22,00 zł

  Cena promocyjna 13,00 zł

  Praca zawiera 4 rozdziały :

  Rozdział 1. Postmodernizm jako zjawisko historyczne i społeczno-kulturowe

  Rozdział 2. Postmodernistyczna koncepcja etyki a prawda w moralności według Jana Pawła II

  Rozdział 3. Człowiek w postmodernizmie i obrona chrześcijanskiej antropologii

  Rozdział 4. Kultura jako manifestacja teoretycznych założeń

  Warto nadmienić, że Dobro w czasach postmoderny jest pracą nagrodzoną w konkursie prac z teologii/filozofii Jana Pawła II w 2007 r.

  Dowiedz się więcej

 10. Dydaktyka teologii

  Dydaktyka teologii

  Normalna cena: 29,40 zł

  Cena promocyjna 16,00 zł

  Spis treści :

  Wstęp (ks. Krzysztof Sosna)

  Ks. Krzysztof Sosna, Ratio studiorum a standardy nauczania

  Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Dydaktyka teologii

  Zbigniew Marek SJ, Zasady dydaktyczne w nauczaniu teologii

  Ks.  Artur Malina, Studium Pisma Świętego według Ratio Studiorum

  Ks. Jacek Kempa, Układ programu nauczania dogmatyki

  Ks. Andrzej Żądło, Teologiczny i dydaktyczny wymiar liturgii

  Ks. Leszek Szewczyk, Dydaktyka homiletyki

  Ks. Jan Słomka, Sposoby wykładania patrologii

  Ks. Jerzy Myszor, Formacja historyczna duchowieństwa śląskiego w XIX i XX wieku. Wykładowcy i podręczniki

  Ks. Wincenty Myszor, Ćwiczenia w dydaktyce teologii

  Ks. Henryk Olszar, Mapy jako środek dydaktyczny stosowany na użytek wykładów i ćwiczeń z historii Kościoła powszechnego i lokalnego

  Dowiedz się więcej

 11. Ethos and exegesis

  Ethos and Exegesis (SiM 41)

  Normalna cena: 46,20 zł

  Cena promocyjna 20,00 zł

  Ethos and Exegesis (SiM 41) Dowiedz się więcej

 12. Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych

  Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych

  Normalna cena: 26,25 zł

  Cena promocyjna 22,00 zł

  Brak w magazynie


 13. genderowa rodzina

  Genderowa rodzina. Perspektywa chrześcijańska

  24,00 zł

  Pytanie o płeć jest pytaniem o tożsamość człowieka i kształt tworzonych przez niego relacji. W konsekwencji nie pozostaje ono bez znaczenia dla jego życia rodzinnego. Nie powinno więc dziwić, że rodzina opierając się na wzajemnym przyciąganiu mężczyzn i kobiet, stała się przedmiotem badań z zakresugender studies. Przyczyniły się one do powstania swego rodzaju genderowej koncepcji rodziny, której poświęcona została niniejsza publikacja. Czy genderowa perspektywa badawcza może wpisywać się w chrześcijańską wizję rodziny ? Czy może przyczynić się do jej odrestaurowania? Na te pytania odpowiada książka „Genderowa rodzina. Perspektywa chrześcijańska”

  Dowiedz się więcej

 14. Gratias agamus

  Gratias agamus domino deo nostro

  Normalna cena: 62,00 zł

  Cena promocyjna 46,00 zł

  Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013

  Dowiedz się więcej

 15. Istoty nadnaturalne ludu aszanti w Ghanie

Produktów od 1 do 15 z 46

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący