Koszyk ....

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne

11 produkt(ów)

na stronę

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. Śląskie studia historyczno - teologiczne 45/2 (2012)

  Śląskie studia historyczno - teologiczne 45/2 (2012)

  Normalna cena: 46,00 zł

  Cena promocyjna 24,90 zł

  Ukazał się drugi zeszyt 45 tomu Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych. W ogłoszonym przez MNiSW w 2012 r. wykazie czasopism punktowanych periodyk posiada 5 punktów.

  W tomie 45,2 (2012):

  Artykuły

  Ks. Michał Chłopowiec, Przesłanie pokutne Pasterza Hermasa

  Ks. Adam Tondera, Krytyka wiary w przeznaczenie i koncepcja wolnej woli człowieka w traktacie Euzebiusza z Cezarei Przeciwko Hieroklesowi

  Agnieszka Muc, Śmierć i pogrzeb w chrześcijańskim Egipcie (IV-VIII w.)

  Ks. Arkadiusz Jasiewicz, Św. Marek Mnich, O prawie duchowym (De lege spirituali. Sources chrétiennes 445, s. 75-129)

  Ks. Jerzy Szymik, Cicha oczywistość Boga. Rozumność wszechświata w teologicznym ujęciu J. Ratzingera/Benedykta XVI

  Anna Maliszewska, Macierzyństwo i dziewictwo w teologii feministycznej. Stanowisko Elizabeth A. Johnson

  Seweryn Leszczyński, Nauka, religia, prawo – mentalność czasów nowożytnych na przykładzie kroniki Andrzeja Komonieckiego

  Ks. Józef Krętosz, Powstanie w 1412 r. metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego oraz jego historyczny i kulturowy kontekst

  Zbigniew Hadrych, Organizacja akcji charytatywnej w diecezji katowickiej w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego (1929-1935)

  Jacek Żurek, Wybrane zagadnienia prawno kanoniczne w działalności „księży patriotów”

  Tomasz Czop, Wysiedlenie biskupów katowickich – aspekty prawne

  Katarzyna Ślebarska, Społeczne koszty reintegracji zawodowej

  Ks. Krzysztof Jurczyński, Wpływ AIDS na niezdolność konsensualną do zawarcia małżeństwa kanonicznego na podstawie kan. 1095.

  Materiały

  Ks. Robert Kantor, Życie i posługa prezbiterów w działalności Rady kapłańskiej diecezji tarnowskiej za czasów biskupa Wiktora Skworca w latach 1998-2011

  Justyna Żurek, „Prawda” – organ prasowy starokatolików na Górnym Śląsku

  Piotr Stefaniak, Wokół wznowienia Rzymskokatolickiej Parafii Świętej Trójcy w Lubaniu

  Recenzje

  Ks. Dawid Ledwoń (rec.), Ben Witherington III, What’s In the Word? Rethinking the Socio-Rhetorical Character of the New Testament, Waco 2009, ss. 195

  Ks. Wojciech Surmiak (rec.), Maurizio Pietro Faggioni, Sessualità matrimonio famiglia, EDB, Bologna 2010, ss. 368

  Ks. H. Olszar (rec.), Ks. Eugeniusz Breitkopf, Eugeniusz Skorwider i Antoni Steuer, Zawodzie. Monografia historyczna dzielnicy miasta Katowic i parafii Opatrzności Bożej, Katowice 2011, ss. 223

  Ks. H. Olszar (rec.), Progrediamur oportet in spe. 20-lecie bulli Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae populus. Księga Jubileuszowa dedykowana Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Józefowi Kowalczykowi, Metropolicie Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski z okazji Złotego Jubileuszu Kapłaństwa, red. A. Mazurek, Warszawa 2012, ss. 584

  Ks. H. Olszar (rec.), Radosław Adamiak, Marcin Palka, Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1945-1989, Katowice 2012, ss. 162

  Sprawozdania

  Barbara Kołodziej, Gabriela Łącka, Sprawozdanie z sesji naukowej „Represje wobec żeńskich zgromadzeń zakonnych w PRL-u” (WTl UŚ, Katowice, 15.03.2012).

  Bogumiła Warząchowska, Wojciech Kilar. Doctor honoris causa Universitatis Silesiae. Sprawozdanie z uroczystości (WTl UŚ, Katowice, 18.06.2012)

  Beata Urbanek, Sprawozdanie z VIII Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Od wiary Abrahama do wiary Kościoła" (WT KUL, Lublin, 18-19.10.2012 r.)

  Dowiedz się więcej

 2. Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne 46/1

  Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne 46/1

  Normalna cena: 52,00 zł

  Cena promocyjna 47,60 zł

  W pierwszym zeszycie 46 tomu Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych m.in. kolejne przekłady Afrahata: O pokutujących (Demonstratio septima. De paenitentibus. Patrologia Syriaca I, 313-360) oraz List Synodalny (Demonstratio XIV. Exhortatoria. Patrologia Syriaca I, 573-726) dokonane przez ks. Andrzeja Uciechę, artykuły: ks. Krzysztofa Kauchy, Argument metafizyczny w teologii fundamentalnej; ks. Jerzego Cudy, Teologia – filozofia: antropo-logika komplementarnej służby; ks. Jerzego Szymika, Prawda i wolność we współczesnej hermeneutyce teologicznej. Argumenty Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, ks. Wojciecha Surmiaka, Ból u dziecka i jego terapia – próba bioetycznego spojrzenia.

  Zapewne wielkie zainteresowanie znajdzie materiał przygotowany przez ks. prof. Wincentego Myszora, Koptyjska „żona” Jezusa, odnoszący się do raportu prof. Karen King z Uniwersytetu Harvarda z USA z odkrycia nowego rękopisu koptyjskiego, fragmentu, który – ze względu na sensacyjne słowa włożone w usta Jezusa: „Moja żona” – zatytułowała The Gospel of Jesus’s Wife. A new Coptic Gospel Papyrus. Po tym odkryciu, wg mediów, „mury Watykanu” miały zadrżeć, podobnie jak przy publikacji Ewangelii Judasza, a Kościół katolicki, który przez wieki „ukrywał” te tajemnice, miał się podać do dymisji.

  Dowiedz się więcej

 3. ssht

  Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne 50/2

  20,00 zł

  Niniejszy zeszyt „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” zamyka okres pięćdziesięciu lat istnienia czasopisma – pisze we wstępie ks. Jacek Kempa, redaktor naczelny tego czasopisma. – Jeśli ten jubileusz stanowi powód do świętowania, to dzieje się to wyłącznie w duchu wdzięczności wobec wszystkich autorów i członków zespołów redakcyjnych, dzięki którym pismo wypełniło swoją obecnością całe półwiecze i dało przez ten czas okazję do pogłębionych studiów. Wokół „Śląskich Studiów” i w jakiejś mierze dzięki nim rozwijało się śląskie środowisko teologów, a wśród nich historyków Kościoła. Spoglądając z drugiej strony, czasopismo stało się świadkiem przemian tego środowiska – aż po strukturalne okrzepnięcie w postaci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Nie można pominąć tego spostrzeżenia, gdy zważy się, że decyzja o założeniu SSHT w 1968 roku pozostawała w korespondencji z powołaniem do istnienia tegoż Uniwersytetu. Dzisiaj razem z pięćdziesięcioletnią Uczelnią – i jako jej współpracownicy – świętujemy i naszą rocznicę. Spoglądając z perspektywy półwiecza, można pokusić się o refleksję, że tamta decyzja biskupa Herberta Bednorza miała w sobie coś z prorockiego gestu. Uniwersytet Śląski powstawał w czasach, w których obecność teologii na uczelni państwowej była nie do pomyślenia. Założyciele SSHT pokazali, że warto podejmować dalekosiężne inicjatywy nawet w czasie niepomyślnym, a potem cierpliwie czuwać nad ich rozwojem. [...]

  Jubileusz pięćdziesięciolecia upoważnia nas do zmodyfikowania kształtu niniejszego numeru czasopisma. Dużą część zajmują w nim materiały przygotowane specjalnie na tę okazję. Poza okolicznościowym przedstawieniem historii periodyku znaleźć tu można szereg prezentacji zagadnień rozwijanych w artykułach zamieszczanych w SSHT w minionym półwieczu. Są one ułożone tematycznie, według wybranych działów teologii oraz innych dyscyplin. Dają interesujący wgląd w preferencje badawcze autorów (głównie środowiska śląskiego), w ten sposób być może najlepiej zdając sprawę z faktycznych projektów naukowych, prowadzonych nieraz przez wiele lat. Na uwagę zasługuje także omówienie tematyki recenzji, odsłaniające jakoś upodobania czytelnicze środowiska publikujących teologów.

  Świętowanie nie powinno jednak przesłonić zadania najistotniejszego. W niniejszym wydaniu SSHT nie zabrakło bieżących artykułów naukowych, przyjętych przez redakcję, choć ze względów objętościowych ograniczono nieco ich liczbę. Także recenzje i sprawozdania świadczą o aktywności naukowej środowiska.

   

  Ks. Jacek Kempa

  Dowiedz się więcej

 4. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42/2 (2009)

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 42/2 (2009)

  Normalna cena: 32,00 zł

  Cena promocyjna 19,44 zł

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2009, 42/2. Dowiedz się więcej

 5. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43/1 (2010)

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43/1 (2010)

  Normalna cena: 38,00 zł

  Cena promocyjna 20,60 zł

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43/1 (2010) Dowiedz się więcej

 6. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43/2 (2010)

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43/2 (2010)

  Normalna cena: 42,00 zł

  Cena promocyjna 22,70 zł

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 43/2 (2010) Dowiedz się więcej

 7. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45, 1 (2012)

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 45, 1 (2012)

  Normalna cena: 40,00 zł

  Cena promocyjna 19,45 zł

  W pierwszym zeszycie 45 tomu Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych niepublikowany tekst piekarskiej nauki stanowej arcybiskupa Karola Wojtyły z 28 maja 1967 roku. W czasie popołudniowej części pielgrzymki stanowej mężczyzn i młodzieńców w Piekarach Śląskich arcybiskup Karol Wojtyła wygłosił naukę stanową skierowaną do mężczyzn. Było to trzecie od 1965 roku wystąpienie krakowskiego metropolity w czasie majowych zjazdów piekarskich, w tym druga nauka stanowa. Tekst kazania został odnaleziony w czasie kwerendy archiwalnej przeprowadzonej w Oddziałowym Biurze Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach w zdeponowanych tam materiałach administracyjnych Wydziału IV Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Katowicach. Wśród meldunków i informacji dotyczących uroczystości kościelnych w Piekarach Śląskich w ostatnią niedzielę maja 1967 roku zachował się dokument zatytułowany „Stenogram kazania wygłoszonego przez abpa Wojtyłłę na naukach stanowych dla mężczyzn w Piekarach Śl. w dniu 28.5.1967 r. o godz. 13.50”.

  Dowiedz się więcej

 8. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46/2 2013

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 46/2 2013

  60,00 zł

  Drugi zeszyt 46 tomu Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych otwiera dokumentacja z uroczystości wręczenia nagrody „Lux ex Silesia” ks. prof. Wincentemu Myszorowi – słowo dziekana Wydziału Teologicznego UŚ ks. dr. hab. Antoniego Bartoszka, laudacja wygłoszona przez rektora UŚ w latach 2002-2008 prof. Janusza Janeczka oraz słowo samego Laureata nagrody.

   

  W tomie 46,2 (2013):

  ARTyKUŁY
  Ks. Maciej Basiuk, „Uwierzył Bogu i to mu poczytano za sprawiedliwość” (Ga 3,6). Droga wiary Abrahama w tradycji biblijnej
  Ks. Józef Kozyra, Abraham – Ojcem żywej wiary w Liście św. Jakuba
  Ks. Stanisław Wronka, Pozytywne i negatywne postawy dziecka w Ewangeliach
  Monika Czarnuch, Teofylakta uzasadnienie Wyjaśnienia do Ewangelii Marka
  Ks. Adam Tondera, Przyjaciel prawdy Sossianusa Hieroklesa
  Sławomir Zatwardnicki, Egzegeza kanoniczna i analogia wiary w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)
  Ks. Jerzy Szymik, Na bliskość tchnienia. Kluczowe tezy pneumatologii J. Ratzingera/Benedykta XVI
  Ks. Alojzy Drożdż, Elementy ateistycznego marksizmu etycznego w dzisiejszej kulturze
  Ks. Paweł Brudek, Ks. Grzegorz Ciuła, Hierarchia wartości a satysfakcja ze związku małżeńskiego u osób w okresie późnej dorosłości
  Ks. Michał Kłakus, August Hlond we Francji (1940–1944). Reakcja Kościoła we Francji na aresztowanie i uwolnienie Prymasa Polski
  Adam Dziurok, Placówka karmelitów bosych w Szopienicach 1954-1955. Epizod walki z Kościołem katolickim w czasach stalinowskich

  Vojtěch Novotný, Paradygmatyczna przemiana czeskiego katolicyzmu w latach 50. i 60. XX wieku

  Materiały
  Ks. Henryk Olszar, „Sanguis Martyrum – semen Christianorum”. Ojciec Józef Huwer SVD (1895-1941) – kandydat na ołtarze z Rogowa nad Olzą
  Ks. Przemysław Sawa, Kościół w wypowiedziach Karola Wojtyły podczas przygotowania i przebiegu Soboru Watykańskiego II
  Joanna Wróbel, Promocja wydawców książki katolickiej podczas krajowych imprez wystawienniczych

  Recenzje
  Robert Kufel, Edward Likowski (1836-1915) - sufragan poznański, metropolita gnieźnieński i poznański, prymas Polski (Roman Kawecki)
  Bartosz Adamczewski, Q or not Q? The So-Called Triple, Double, and Single Traditions in the Synoptic Gospels (Ks. Artur Malina)
  Dariusz Iwański, Wstawiennictwo aniołów w Księdze Henocha (1 Hen) (Ks. Artur Malina)
  František Štěch:  Tu se jim otevřely oči. Zjevení, vìra a církev v teologii kardinála Avery Dullese SJ (Andrzej Babuchowski)
  Robert J. Woźniak, Różnica i tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości (Ks. Jacek Kempa)
  Antoni Żurek, „Mysterium passionis – Corpus et Sanguis Christi – Communio”. Eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku (Ks. Wincenty Myszor)
  Józef Pochwat, «Misterium iniquitatis». Studium tajemnicy nieprawości w dziełach Jana Kasjana (360-435) (Ks. Andrzej Uciecha)
  Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej (Bogumiła Warząchowska)
  Jacek Wojtysiak, Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu (Marek Wójtowicz)

  Sprawozdania
  Ks. Wojciech Surmiak, Gott in Frage - Dio in questione. Religiöse Sprache und säkulare Sprachen – Il linguaggio religioso e i linguaggi del mondo. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Teologii Katolickiej (Brixen - Bressanone, 29.08-01.09.2013)
  Ks. Tomasz Kusz, Sprawozdanie z 51. Sympozjum Biblistów Polskich (Toruń,17-19.09.2013)
  Beata Urbanek, Sprawozdanie z IX Międzynarodowych Jesiennych Dni Biblijnych „Głoszenie odpuszczenia grzechów w imię Jezusa (Łk 24,47)”, zorganizowanych przez Instytut Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Lublin, 16-17.10.2013)
  Anna Grychtoł, Sprawozdanie z konferencji „Zaufanie a życie publiczne”  (Kraków, 29-30.10.2013)

  Dowiedz się więcej

 9. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48/1 2015

  Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48/1 2015

  Normalna cena: 40,00 zł

  Cena promocyjna 29,20 zł


 10. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 48/2 2015
 11. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 49/2 2016

11 produkt(ów)

na stronę

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący