Koszyk ....

Dział naukowy

Produktów od 1 do 15 z 93

na stronę
Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek rosnący
  1. Żyjemy w Kościele

    Żyjemy w Kościele

    Normalna cena: 14,70 zł

    Cena promocyjna 5,00 zł

    Piąte już katowickie Dni Duchowości, które odbyły się w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w dniach 25 i 26 września 2009 roku, to niezapomniane przeżycie dla wszystkich, którzy mieli okazję uczestniczenia w tym wydarzeniu. Nic nie zastąpi żywego udziału w takim spotkaniu: ale spisane teksty niech posłużą jako odświeżenie tych bogatych wspomnień dla bezpośrednich uczestników, a dla tych, którym nie zostało to dane niech będą zachętą do udania się do Katowic podczas przyszłych Dni Duchowości – napisał bp Andrzej Siemieniewski we wprowadzeniu do publikacji referatów z tego sympozjum zatytułowanego: Żyjemy w Kościele. Dowiedz się więcej

  2. Znudziłem się Bogu w połowie. Skutki prawne transseksualizmu

    Znudziłem się Bogu w połowie. Skutki prawne transseksualizmu

    Normalna cena: 29,40 zł

    Cena promocyjna 20,00 zł

    Brak w magazynie

    Znudziłem się Bogu w połowie. Skutki prawne transseksualizmu to książka przedstawiająca podstawową wiedzę na temat transseksualizmu od strony psychicznej, medycznej oraz prawnej, w tym prawa kanonicznego. Może przyczynić się do rozbudzenia wrażliwości społecznej i zrozumienia dla osób, których problemy są mało znane.

    Autor książki, Piotr Podgórski, jest absolwentem prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

    Dowiedz się więcej

  3. Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku cz.IV

    Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku cz.IV

    15,00 zł

    Brak w magazynie

    Prezentowany czwarty tom Zeszytów biograficznych duchowieństwa katolickiego na Górnym Śląsku w XIX-XX wieku zawiera wyłącznie biogramy zakonników i członków zgromadzeń zakonnych.

    Dowiedz się więcej

  4. Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku cz.III

    Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku cz.III

    15,00 zł

    Brak w magazynie

    Tom 3 "Zeszytów biograficznych" poświęcony jest zakonnikom ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej. Przedstawiona Czytelnikom publikacja jest, zgodnie z zamysłem Kolegium Redakcyjnego zeszytów Biograficznych Duchowieństwa Katolickiego na Śląsku XIX i XX wieku, otwartym, wielotomowym wydawnictwem, rejestrującym życie i aktywność duchownych tej dzielnicy Polski. zawiera biografie księży zakonnych XX i wyjątkowo XXI stulecia, pochodzących ze Śląska lub ściśle swoją działalnością związanych z tym regionem. 

    Dowiedz się więcej

  5. Zeszyty biograficzne cz.II

    Zeszyty biograficzne duchowieństwa katolickiego na Śląsku XIX-XX wieku cz.II

    Normalna cena: 20,00 zł

    Cena promocyjna 15,00 zł

    Zeszyt biograficzny nr 2 zawiera zwięzłe życiorysy wszystkich księży, którzy przyjęli święcenia kapłańskie dla archidiecezji katowickiej i zmarli w okresie: 2008-2016 oraz tych zmarłych duchownych należących do diecezji gliwickiej, którzy w 1992 roku przeszli do diecezji gliwickiej i zmarli między 1992-2016 rokiem. Zeszyt jest kontynuacją Słownika biograficznego duchowieństwa archidiecezji katowickiej 1922-2008, (Katowice 2009). 

    Dowiedz się więcej

  6. Zbawieni przez ofiarę?

    Zbawieni przez ofiarę?

    Normalna cena: 35,00 zł

    Cena promocyjna 22,00 zł

    Historia i perspektywy centralnej kategorii soteriologicznej

    Studia teologiczne i humanistyczne 2/1 (2012)

    Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

    Dowiedz się więcej

  7. Z rodziny do rodziny

    Z rodziny do rodziny

    Normalna cena: 22,00 zł

    Cena promocyjna 11,00 zł


  8. Wykluczenie społeczne

    Wykluczenie społeczne jako problem wielowymiarowy

    Normalna cena: 17,00 zł

    Cena promocyjna 10,00 zł

    Spis treści:

    Ireneusz Celary, Grzegorz Polok - Wstęp

    Grzegorz Polok, Michał Kapias - Communio personarum - odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego

    Alojzy Dróżdż - Antropoanemia, destrukcja więzi, wykluczenie

    Mirosław Grewiński - Polityka przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Polsce i w Unii Europejskiej

    Jan Przybyłowski - Ubóstwo a wykluczenie społeczne. Refleksja teologicznopastoralna

    Maria Zrałek, Aldona Frąckiewicz-Wronka - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jako działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa społecznego osób niepełnosprawnych

    Krzysztof Sosna - Religia drogą społecznej integracji osób z niepełnosprawnością

    Karina Bień, Ireneusz Celary - Parafia wobec problemu bezrobocia

    Agnieszka Put - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu dorosłych dzieci alkoholików na przykładzie kampanii społecznej "Rozwinąć skrzydła"

    Łukasz Szewczyk - Wykluczenie finansowe jako problem społeczny

    Noty o autorach

    Dowiedz się więcej

  9. Wychowanie do liturgii i przez liturgię

    Wychowanie do liturgii i przez liturgię

    Normalna cena: 32,00 zł

    Cena promocyjna 22,00 zł

    Wychowanie chrześcijan do liturgii i przez liturgię zakłada w pierwszym rzędzie umiejętne oraz dojrzałe jej planowanie i programowanie. Sprawa planowania-programowania jawi się dziś na polu duszpasterskiej misji Kościoła jako kwestia niezmiernie aktualna i ważna. Trudno jest bowiem natrafić dziś na taki odcinek życia społecznego lub na taką jego przestrzeń, która by nie była odpowiednio wcześnie analizowana, prognozowana, poddawana stosownym testom, ocenom i wciąż na nowo doskonalonym sposobom postępowania. Wszystko jest dziś poddawane takiemu projektowaniu sposobów realizacji planów, aby skuteczne było oddziaływanie na codzienne życie i zachodzące w nim przemiany. Jak ta kwestia wygląda na polu duszpasterskiego zaangażowania Kościoła?

    W Kościele dziś potrzebne jest formowanie wiernych (jednostek i całych wspólnot) do umiejętnego i pogłębionego mierzenia się ze współczesnością otaczającego nas świata, poddanego z jednej strony procesowi ewoluowania warunków codziennego życia i działania, z drugiej zaś objętego na sposób niezmienny zbawczym planem Boga. W takim kontekście planowanie duszpasterskie musi mieć coraz większą zdolność do otwierania się nie tylko na osiągnięcia takich dyscyplin, jak pedagogika czy nauki społeczne, ale też – w sposób pierwszoplanowy – na historię zbawczą, zarówno tę urzeczywistnioną w czasach ziemskiego życia Jezusa, jak też tę kontynuowaną wciąż i skutecznie w czasach Kościoła. Taki jest zakres refleksji oddawanej do rąk czytelnika książki, stawiającej sobie za cel uwrażliwienie duszpasterskiej świadomości Kościoła na konieczność odpowiedniego planowania swej aktywności, która w liturgii osiąga szczyt, a jednocześnie z niej – jak ze źródła – czerpie siłę wprawiającą w ruch i orientującą jego działanie.

    Dowiedz się więcej

  10. Wsłuchani w Ducha
  11. Witraże w ciemności

    Witraże w ciemności, czyli o przedwczesnej śmierci dziecka

    26,00 zł

    Słowa mogą ranić, o czym wiedzą rodzice po stracie dziecka, ale słowa mogą też dawać nadzieję i przynosić otuchę, koić w bólu. Książka Witraże w ciemności pokazuje, jak można dopowiedzieć przerwaną narrację doświadczenia rodzicielstwa. Wskazuje, jakpóźniej podzielić się tym doświadczeniem z innymi - z bliskimi, z tymi, którzy tej narracji potrzebują, także dla siebie. To ksiązka, która zbliża do samego siebie, ale uczy nas także otwartości i wrażliwości na innych.

    Renata Kleszcz-Szczyrba , doktor psychologii, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki. Naukowiec i praktyk. Adiunkt w Zakładzie Psychologii Zdrowia i Jakości Życia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół psychologicznej problematyki żałoby (w tym żałoby po stracie dziecka w okresie prenatalnym, perinatalnym i neonatalnym). Wieloletni pracownik szpitala psychiatrycznego w Rybniku. Psychoterapeuta z kilkunastoletnim stażem. W swojej pracy psychoterapeutycznej łączy podejście ericksonowskie i systemowe.

    Dowiedz się więcej

  12. We wspólnocie parafialnej. Poczucie więzi z parafią i Kościołem

    We wspólnocie parafialnej. Poczucie więzi z parafią i Kościołem

    54,60 zł

    Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie na podstawie wypowiedzi parafian kondycji współczesnej parafii, wraz z odniesieniem się do nauki Kościoła i wypowiedzi teologów, z uwzględnieniem osiągnięć psychologii i pedagogiki. Opracowanie to ma charakter empityczny. Zawarte w nim wnioski - oparte na ograniczonej próbie badawczej - posiadają więc cechy większego lub mniejszego prawdopodobieństwa. Dowiedz się więcej

  13. W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury.

    W światłach Wcielenia. Chrystologia kultury.

    Normalna cena: 26,25 zł

    Cena promocyjna 15,00 zł


  14. Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin

    Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie przez powierników rodzin

    Normalna cena: 52,50 zł

    Cena promocyjna 33,00 zł

    Kolejna publikacja z serii "Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach" poświęcony jest powiernikom rodzin. Dowiedz się więcej

  15. THEOLOGIA BENEDICTA TOM II oprawa twarda

    THEOLOGIA BENEDICTA TOM II oprawa twarda

    45,00 zł

    Theologia benedicta to przede wszystkim teologia Benedykta XVI. Między łaciną a polszczyzną jest możliwa i wyraźnie słyszalna tego rodzaju językowa gra. Dla polskiego ucha theologia benedicta brzmi bowiem (prawie) jak „teologia Benedykta”. I nie jest to, jestem głęboko przekonany, zbieżność przypadkowa. Bo dzięki swej głębi, maestrii i konklawe jest to teologia prawdziwie błogosławiona dla sprawy Boga i Jego Kościoła w naszych czasach. Jest to zarazem theologia bene dicta – „dobrze wyrażona”, „trafnie nazywająca”, precyzyjna i porywająca. Ale jest też ta książka próbą nie tylko prezentacji, co bardziej jeszcze interpretacji papieskiej teologii, autorską translacją jej problematyki w przestrzeń polskiej teologii najnowszej i najgorętszych pytań epoki. Projekt całości jest pomyślany jako sześć rozdziałów składających się na trzy tomy. Pierwszy tom (wydany w 2010 r.) dotyczył rozumienia teologii (r. I) oraz teocentryzmu, istoty przesłania Benedykta XVI (r. II). Niniejszy, drugi tom trylogii, zawiera chrystologię – treści oparte o najważniejszą i bodaj najpiękniejszą część teologii J. Ratzingera/Benedykta XVI. Składa się z dwóch rozdziałów: „Teologika” (r. III) i „Teandryczność” (r. IV). Teologia jest tu zarazem wyznaniem wiary i modlitwą, nauką i opowieścią, diagnozą i prognozą. A w centrum On, Jezus Chrystus, Syn Boga żywego: jest SENSEM życia i całej rzeczywistości (r. III), bo jest KOMUNIĄ Boga z ludźmi (r. IV). Tom trzeci będzie zawierał zagadnienia z zakresu teologii kultury (r. V), etosu i teologii duchowości (r. VI).

     

    Dowiedz się więcej


Produktów od 1 do 15 z 93

na stronę
Strona:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek rosnący