Koszyk ....
Dylematy

Więcej widoków

 • Dylematy
 • Dylematy

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

  „Dylematy” to tytuł jednej z najpopularniejszych rubryk „Gościa Niedzielnego”, w której stałe miejsce ma ks. prof. Remigiusz Sobański, powszechnie w świecie uważany za wybitny autorytet w zakresie nauk prawnych. W tygodniku publikuje felietony już od 1995 roku – rubryki kolejno nosiły tytuł: „Z narożnika”, „Problemy” i obecnie „Dylematy”. Zwracając uwagę na mechanizmy funkcjonowania współczesnego świata, jego napięcia i problemy, pomaga zwykłemu obywatelowi odnaleźć się w często niezbyt czytelnych realiach społeczno-politycznych i pobudzić do refleksji nad funkcjonowaniem społeczeństwa, nad odpowiedzialnością za dobro wspólne, godnością człowieka. „Dziękujemy Księdzu Profesorowi za przypominanie, że na gruncie myśli chrześcijańskiej nie da się rozłączyć pojęć człowieka i osoby, że każdy człowiek jest podmiotem praw i obowiązków – pisze we wstępie abp Damian Zimoń. – Nie wolno go więc lekceważyć ani też «lekko się o nim wyrażać». Dziękujemy za podkreślanie pokory jako ważnej cechy władzy – zarówno świeckiej, jak też kościelnej. Pokory, która wyrasta z realistycznej oceny człowieka, każącej zdawać sobie sprawę, że władza bez pokory ulega zepsuciu i deprawacji. Przestaje być władzą dla ludzi, a stara się być władzą nad ludźmi”.

  Wydawnictwo nasze, publikując felietony ks. prof. Remigiusza Sobańskiego, pozwala niejako na nowo żyć tym ważnym sprawom poruszanym na łamach tygodnika, które, wbrew upływowi czasu, ciągle pozostają aktualne. Jesteśmy przekonani, że po wersję książkową „Dylematów” – w której zebrane są wszystkie od 1995 roku felietony, uzupełnione i na nowo przejrzane – chętnie sięgną nie tylko stali Czytelnicy tej rubryki.

   

  AUTOR

   

  Ks. Remigiusz Sobański jest doktorem i doktorem honoris causa teologii, doktorem habilitowanym i profesorem zwyczajnym nauk prawnych. Dziedzina jego badań naukowych to teoria i teologia prawa kościelnego (najważniejsze publikacje z tej dziedziny: Zarys teologii prawa kościelnego, 1973; Kościół – prawo – zbawienie, 1979; Kościół jako podmiot prawa, 1982; Grundlagenproblematik des katholischen Kirchenrechts, 1987; Teoria prawa kościelnego, 1992;  La Chiesa e il suo diritto, 1993; Nauki podstawowe prawa kościelnego, 2001; Metodologia prawa kościelnego, 2004). Na Akademii Teologii Katolickiej był dziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego (1975–1978), prorektorem (1978–1981) oraz pierwszym wybranym przez elektorów rektorem (1981–1987). Był redaktorem „Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych” (1968–1975), zastępcą redaktora naczelnego „Prawa Kanonicznego” (1973–1976); konsultorem Kongregacji do spraw Duchowieństwa (1976–1982). Obecnie jest profesorem Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (dawniej ATK), Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Śląskiego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu oraz oficjałem Sądu Metropolitalnego w Katowicach. Jest członkiem szeregu krajowych i zagranicznych stowarzyszeń (m.in. członkiem zarządu Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici promovendo) i komitetów naukowych (wśród nich od 1981 r. Komitetu Nauk Prawnych PAN); konsultorem Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski oraz członkiem Kościelnej Komisji Konkordatowej. Jest laureatem wielu nagród (wśród nich Lux ex Silesia, 2005). Został odznaczony orderami krajowymi (m.in. Krzyżem Komandorskim OOP) i zagranicznymi. Jest protonotariuszem apostolskim, Kawalerem Bizantyjskiego Zakonu Grobu Świętego, honorowym obywatelem Miasteczka Śląskiego i Tarnowskich Gór.

 • Informacje dodatkowe

  Autor Ks. Remigiusz Sobański
  ISBN 83-7030-509-1
  Data wydania 2006
  Oprawa Miękka
  Format 145 x 205 mm
  Liczba stron t.1 – 304, t.2 – 328, t.3 – 328
  Cena 99,75 zł
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.