Koszyk ....

Ewangelia według świętego Mateusza Rozdziały 1-13. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz: Ks. Zdzisław Żywica

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: W magazynie

29,90 zł
LUB
Ewangelia Mateusza 1-13

Więcej widoków

 • Ewangelia Mateusza 1-13

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

  Publikacja jest kolejnym tomem cenionej serii wydawniczej „Biblia Im­pulsy”, skierowanej do szerokiego kręgu odbiorców, pragnących lepiej poznać Pismo Święte oraz odnaleźć w nim Słowo życia wiecznego (zob. J 6,68) i jednocześnie Boże światło na ścieżkach codziennej ludzkiej egzy­stencji (zob. Ps 119,105). 

  Wyjaśniając tekst oraz przesłanie Pierwszej Ewangelii, egzegeta for­mułuje pytania skierowane do wspólnoty Kościoła oraz pojedynczych wyznawców Jezusa, które angażują czytelnika i są zaproszeniem nie tylko do samodzielnych przemyśleń, ale też mobilizują do podejmowania konkretnych działań. Niewątpliwie stanowią one także cenny materiał do refleksji i swoistego rodzaju wspólnotowego oraz osobistego „rachun­ku sumienia”. Tym samym zyskujemy nowe narzędzie ważnego i promo­wanego dzisiaj w Kościele apostolatu biblijnego (zob. Benedykt XVI, „Ver­bum Domini”, 75), zgodnie z zaleceniem Soboru Watykańskiego II, aby wierni mieli szeroki dostęp do Pisma Świętego (zob. KO 22).

  ks. prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa

   

   

   

  Ks. Zdzisław Józef Żywica (ur. 1961) – w latach 1980–1986 odbył studia w WSD „Hosianum” w Olsztynie, zakończone przyjęciem święceń ka­płańskich i uzyskaniem tytułu magistra teologii w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie. Studiował w Uniwersytecie Kardynała Stefa­na Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Teologii w specjalności bi­blijno-pastoralnej (1987–1989), a od 1989 r. w specjalności teologia biblijna (tytuł licencjata 1991 i doktora 1993: „«Wolność synów» w Mateuszowych logiach Jezusa. Mt 17,24-27 i 22,15-22 par.”). Odbył stypendium naukowe w Uniwersytecie w Bonn. W 1993–1995 wykładał w Seminarium oraz w In­stytucie Historyczno-Teologicznym w Olsztynie. W 1995–1999 studiował w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1999 r. przebywał w Zie­mi Świętej. Od roku akademickiego 1999/2000 zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Teologii Biblijnej Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2007 r. uzyskał tytuł doktora ha­bilitowanego w UKSW w Warszawie (rozprawa: „Kościół Jezusa a judaizm i poganie według ewangelisty Mateusza. Teologia narratywna”). W 2008 r. stanowisko prof. UWM. Autor ponad dwustu publikacji naukowych i po­pularnonaukowych w wersjach polsko- i obcojęzycznych. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz dyrektorem War­mińskiej Szkoły Biblijnej.

 • Informacje dodatkowe

  Seria Biblia Impulsy Nowy Testament Tom I.1
  Redaktor projektu Ks. Janusz Wilk
  Opracował Ks. Zdzisław Żywica
  ISBN 978-83-8099-074-6
  Data wydania 2019
  Oprawa Twarda
  Liczba stron 271
  Cena 29,90 zł
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.