Koszyk ....

Jezus Chrystus - osoba i dzieło - bibliografia 2005 - 2006

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: W magazynie

Normalna cena: 58,80 zł

Cena promocyjna 2,00 zł

LUB
Jezus Chrystus bibliografia

Więcej widoków

 • Jezus Chrystus bibliografia

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

  Niniejsza bibliografia obejmuje pozycje, które wg rozpowszechnionych kry­teriów katalogowania znalazłyby się pod hasłem „Jezus Chrystus - osoba i dzie­ło". Skupia zatem obszar zagadnień związanych z szeroko pojętą chrystologią: poczynając od kwestii Jezusa historycznego, poprzez chrystologię biblijną, fun­damentalną, dogmatyczną (w ujęciu „integralnym": łącznie z soteriologią), hi­storię dogmatu, aż po tematy teologiczno-egzystencjalne. Uwzględnione zostały tu publikacje (zarówno zwarte, jak i artykuły z czasopism i prac zbiorowych) w językach: polskim, angielskim, włoskim, francuskim, niemieckim oraz znacz­na ilość tytułów w języku hiszpańskim. Niniejszy tom, zawierający opisy biblio­graficzne za okres 2005-2006, zgodnie z założeniami redakcji, stanowi trzecią część serii, kolejne ukazywać się będą co dwa lata.

  Biorąc pod uwagę rozległość dokumentowanego przedmiotu, a zarazem rynku publikacji teologicznych - w ostatnich latach także w tej sferze można było odczuć skutki globalizacji - opracowanie kompletnej bibliografii wydaje się praktycznie niewykonalne, zwłaszcza w krótkim, gwarantującym użyteczność publikacji, czasie. W kolejnych tomach znajdą się zatem ewentualne uzupełnienia do lat poprzednich (w obecnym - za lata 2001-2004).

  Prezentowane opisy odzwierciedlają zasoby dostępne w największych pol­skich bibliotekach teologicznych oraz bibliotekach w Rzymie (Gregoriana), Paryżu (ICP) i Tybindze. Zgromadzone po przeprowadzonych kwerendach dane zostały skonfrontowane (czasem też uzupełnione) z informacjami publikowany­mi przez biblioteki narodowe poszczególnych krajów.

  Aby umożliwić korzystanie z bibliografiii poza Polską, dokonano jej trójjęzycznego opracowania; również indeksy, które tego wymagały, przygotowano w trzech wersjach językowych: angielskiej, polskiej i włoskiej.

  Wersja elektroniczna niniejszej bibliografii dostępna jest on-line w postaci bazy danych z interfejsami i słowami kluczowymi w języku polskim, angielskim i włoskim (http://chrystologia.pl/bibliografia). Uzupełnia się jaw cyklu miesięcz­nym (w czerwcu 2010 zawierała około 7600 opisów za lata 2001-2010 oraz około 4800 opisów z lat wcześniejszych).

  Uwagi techniczne

  Przyjęto jak najprostszą strukturę opisów bibliograficznych, zawierającą wy­łącznie dane konieczne do zidentyfikowania pozycji.

   Tytuły książek, artykułów i prac zbiorowych wyróżniono kursywą, tytuły czasopism nie są wyróżnione.

   Nazwy wydawnictw ujęte zostały w nawiasy kwadratowe „[]".

   *** oznacza dysertacje (publikowane we fragmentach bądź niepublikowane).

   Dla wygody użytkownika, ale też ze względu na brak uniwersalnego standar­du obejmującego wszystkie tytuły czasopism zrezygnowano z wprowadzenia skrótów. Jedynym używanym skrótem jest ed. = redaktor. W miejsce polskiego „w:" wprowadzono skrót „in:", zrozumiały tak w języku angielskim, jak wło­skim.

   Opisy uporządkowane zostały wg lat/języków/autorów i opatrzone numeracją ciągłą, która wykorzystywana jest w indeksach. Opracowano następujące indeksy (część w odpowiednich wersjach językowych angielskiej, polskiej, włoskiej):

   • autorów (w porządku alfabetycznym, wspólny dla trzech języków);

   • biblijny (w porządku przedmiotowym zagadnień oraz kanonicznym ksiąg, wspólny dla trzech języków; poszczególne passusy biblijne zostały zindeksowane tylko wtedy, gdy podano je explicite w tytule danej pracy);

   • historyczny (w porządku epok i wieków, wspólny dla trzech języków; za jego uzupełnienie można uznać indeks osobowo-przedmiotowy );

   • osobowo-przedmiotowy (w porządku alfabetycznym; ze względu na zna­czące różnice w nazewnictwie, zwłaszcza autorów klasycznych, w odrębnych

  •wersjach: angielskiej, polskiej i włoskiej); słów kluczowych (w porządku alfabetycznym, w wersji angielskiej, polskiej i włoskiej; obok klasycznych zagadnień chrystologicznych, jak np. „wcielenie", obejmuje bardzo szczegółowe hasła).

 • Informacje dodatkowe

  Autor ks. Grzegorz Strzelczyk
  ISBN 978-83-7030-756-1
  Data wydania 2010
  Oprawa Miękka
  Liczba stron 299
  Cena 58,80 zł
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.