Koszyk ....

Historia

Produktów od 1 do 15 z 22

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący
 1. Caritas et Iustitia
 2. Duchowieństwo

  Duchowieństwo katolickie na Śląsku 1742-1914

  Normalna cena: 33,00 zł

  Cena promocyjna 20,00 zł

  Publikacja jest owocem wykładów prowadzonych przez kilka lat na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Słuchaczami wykładów byli przede wszystkim studenci teologii, alumni Śląskiego Seminarium Duchownego w katowicach. Dowiedz się więcej

 3. Duszpasterstwo w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach
 4. Etos współczesnej emigracji

  Etos współczesnej emigracji polskiej w świetle nauczania papieża Jana Pawła II

  Normalna cena: 26,25 zł

  Cena promocyjna 2,00 zł

  Występujące od XIX wieku zjawisko emigracji Polaków, ze zmiennym nasileniem w różnych okresach czasu, po wejściu Polski do Unii Europejskiej znów uaktywniło się. Czy można obecnym emigrantom pomóc zachować ich tożsamość religijną i narodową? Dowiedz się więcej

 5. Jasny rycerz. O życiu św. Herberta

  Jasny rycerz. O życiu św. Herberta

  Normalna cena: 3,68 zł

  Cena promocyjna 2,00 zł

  Niniejsze opracowanie jest owocem dziesięcioletnich poszukiwań, w tym również podróży studialnych śladami świętego Herberta od Wormacji, gdzie się urodził i kształcił, przez Gorze, gdzie studiował, Rzym, którym zawiadywał jako kanclerz Italii, po Kolonię, gdzie pasterzował jako arcybiskup i Deutz (dzisiejszą dzielnicę tego miasta), gdzie dopełnił żywota. Dowiedz się więcej

 6. ik

  Karmelitańskie inspiracje religijności na Górnym Śląsku. Zarys historii

  30,00 zł

  Opracowanie prezentuje wpływ duchowości zakonu karmelitańskiego na życie katolików, mieszkających w tej części Górnego, która po I wojnie światowej znalazła się w diecezji katowickiej. Oddziaływanie karmelitów na życie wiernych świeckich w czasie kolejnych wieków wyrażało się na trzy zasadnicze sposoby: 1. przyjmowanie szkaplerza karmelitańskiego i spełnianie wymagań, jakie z tego faktu wynikają. 2. Tworzenie bractw szkaplerznych. 3. Stworzenie i otoczenie opieką III Zakonu karmelitańskiego (obecnie: Świeckiego Zakonu Karmelitańskiego). Dzięki tym działaniom duchowość karmelitańska przeniknęła do zwykłych parafian, a w wielu parafiach powstały ośrodki kultu Matki Bożej z Góry Karmel, co w konsekwencji pobudzało ufność w opiekę Maryi nad ludem i ugruntowanie się kultu maryjnego. Zelo zelatus sum pro Domino Deo Exercituum (Żarliwością rozpali¬łem się o chwałę Boga Zastępów – 1 Krl 19,10). W duchu tej dewizy ks. dr hab. Bronisław Czaplicki – uznany badacz śląskich dziejów, reprezentujący grono górnośląskich historyków Kościoła – anonsuje kolejną swoją pozycję naukową, stanowiącą ciekawie i metodologicznie nowatorsko pomyślaną koncepcję przedstawienia w jednej książce górnośląskich bractw szkaplerznych i wspólnot, zwanych trzecimi zakonami karmelitańskimi, w minionym dwudziestym wieku chrześcijaństwa. (...) Wnikliwe badania ks. dr hab. Bronisława Czaplickiego, oparte na żmudnej lekturze źródeł oraz bogaty aparat krytyczny przypisów ubogacają tę książkę, w której przez cały czas Autor realizuje swoją interesującą koncepcję planu. Wydobywa on poniekąd z cienia sprawy świeckiego Karmelu dotychczas nieznane bądź ciągle jeszcze zbyt mało znane, ukazując – przez pryzmat konkretnych wspólnot karmelitańskich – dzieje Górnego Śląska. Ks. dr hab. Henryk Olszar (fragm. recenzji) Dowiedz się więcej

 7. Kokoszyce

  Kokoszyce - oaza ciszy

  Normalna cena: 27,30 zł

  Cena promocyjna 5,00 zł

  Publikacja Kokoszyce – oaza ciszy. Z dziejów Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego im. bpa Stanisława Adamskiego w Wodzisławiu Śl – Kokoszycach autorstwa Pawła Porwoła ukazała się z okazji przypadającej w 2008 r. osiemdziesiątej rocznicy powstania Archidiecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Kokoszycach. W przystępny sposób przedstawia historię oraz dzień dzisiejszy miejsca, które jest głęboko wpisane w historię i świadomość Ludu Bożego Kościoła na Śląsku. Dowiedz się więcej

 8. Korfanty i inni

  Korfanty i inni...rok 1918 na Górnym Śląsku

  38,00 zł

  Korfanty i inni... Rok 1918 na Górnym Śląsku

  praca zbiorowa pod red. ks. Jerzego Myszora przy współpracy ks. Henryka Olszara

   

   

  W 1918 roku skończyła się epoka nowożytna, którą wpisano w dzieje Europy na kongresie wiedeńskim. Źródeł wybuchu I Wielkiej Wojny Światowej upatruje się zwykle w „niedokończonej” wojnie francusko-pruskiej z 1870–1871, a jej bezpośrednią przyczynę – w walce Rzeszy Niemieckiej o dominację w Europie. Skutkiem ubocznym klęski Niemiec i epidemii komunizmu, który ogarnął carską Rosję, było po 146 latach niewoli odrodzenie Polski. Historycy zadają sobie pytanie: czy odrodzenie Polski w 1918 roku to efekt nieuchronny procesów uruchomionych przez anonimowe, bezimienne prawa polityki i gospodarki, czy też efekt działania wybitnych ludzi, których Polsce w tym czasie nie brakowało? Wśród znakomitych osób zaangażowanych w działalność na rzecz niepodległości Polski byli w owym czasie także Ślązacy, w tym również duchowni, którzy na gruncie społecznym, kulturalnym i politycznym opowiadali się po stronie polskiej. (...) 

  Skromna w zamyśle publikacja chce zasygnalizować rolę jednostek w historii. Silna, zmotywowana celem jednostka może wpływać na dzieje, na bieg wydarzeń według uprzednio przewidywanego (?) i przygotowanego scenariusza. Silne podkreślenie znaczenia jednostki nie wyklucza jednak refleksji nad rolą procesów uruchomionych przez tak, a nie inaczej ukształtowaną sytuację społeczno-gospodarczą i polityczną. (...) 

  Zaprezentowano 16 autorów, w tym 14 duchownych, niepodległości Śląska i jego drogi do Polski, a był to wybór arbitralny, co nie znaczy że przypadkowy. Wielkie znaczenie miał swego czasu Słownik biograficzny katolickiego duchowieństwa śląskiego XIX i XX wiekupod red. Mieczysława Patera. Uwzględniono w nim biografie kapłanów, którzy w swojej działalności stykali się ze sprawami polskimi i mieli znaczny wpływ na bieg historii niezależnie o tego, jaki był ich stosunek do sprawy polskiej. W tej publikacji chcemy pokazać na wybranych przykładach ludzi (duchownych i świeckich), którzy świadomie – w chwili decydującej o losach współczesnego Śląska – wprost lub pośrednio opowiedzieli się po stronie polskiej i działali na rzecz włączenia Śląska w granice Polski. By uniknąć wartościowania działalności omawianych postaci, prezentujemy je w porządku alfabetycznym. Autorzy artykułów pochodzą z różnych środowisk naukowych i fakt ten ma również swoje odbicie w takiej a nie innej prezentacji wybranych treści.

  ks. Jerzy Myszor – fragment wstępu

   

   

  SPIS TREŚCI

   

  Ks. Jerzy Myszor, Wstęp

  Ks. Michał Kłakus, Bracia Brandysowie – obrońcy polskości i wiary ojczystej     

  Ks. Henryk Olszar, Serviam – chcę służyć. Rok 1918 w życiorysie księdza Teofila Bromboszcza

  Zbigniew Hojka, Ksiądz Józef Czempiel w dobie Wielkiej Wojny

  Wanda Musialik, ks. Bernard Kołodziej, Znad Dunaju do kraju Przemszy. Zmienne obszary posługi księdza Augusta Hlonda

  Natalia Maria Ruman, Ksiądz Jan Kapica – droga od duszpasterza,polityka Centrum do obozu polskiego

  Ks. Henryk Olszar, „Zrobiłeś, coś powinien, więcej nie. Zrobiłeś tyle, ile mogłeś”. Wojciech Korfanty (1873–1939)

  Ks. Mariusz Trąba, Ksiądz Teodor Kubina – duszpasterz wobec problemów społeczno-politycznych Górnego Śląska (1917–1925)

  Ks. Bronisław Czaplicki, Ksiądz Michał Lewek (1878–1967) wsłużbie niepodległości Górnego Śląska

  Grzegorz Wnętrzak, Ksiądz Józef Londzin i jego działalność narodowa i polityczna w czasach przełomu na Śląsku Cieszyńskim

  Joanna Januszewska-Jurkiewicz, Józef Piłsudski wobec spraw śląskich w dobie odbudowy państwa polskiego

  Wanda Musialik, Górnośląski poseł trzech sejmów – ksiądz Paweł Pośpiech

  Ks. Damian Bednarski, Achilles Ratti i jego misja na Górnym Śląsku

  Dariusz Jądro, Górny Śląsk czy Polska? Ksiądz Tomasz Reginek w obliczu problemu niepodległości

  Maciej Fic, Katolicki i polski. Rola ks. Aleksandra Skowrońskiego wprzyłączeniu części Górnego Śląska do Polski

  Halina Dudała, Emil Szramek: pomiędzy sprawiedliwością a pietyzmem i miłością wobec ojczyzny

   

  Dowiedz się więcej

 9. Ksiądz Franciszek Ścigała
 10. Listy z lagrow

  Listy z lagrów i więzień (1939–1945)

  38,00 zł

  W książce Listy z lagrów i więzień (1939–1945). Wybrane zagadnienia autorka opisała i skodyfikowała list obozowo-więzienny w jego aspekcie teoretyczno-praktycznym. Analizowane listy pochodzą z lat 1939–1945 i powstawały w rozmaitych obozach koncentracyjnych w Polsce i Europie. W części otwierającej książkę Lucyna Sadzikowska zawarła informacje dotyczące ewolucji listu jako gatunku. W kolejnych rozdziałach namysłowi poddała oficjalną i nieoficjalną korespondencję obozową oraz więzienną. Niepublikowane dotychczas w całości oficjalne listy obozowe Franciszka Ogona oraz wywiad, który przeprowadzono z Alojzym Frosem, uczestnikiem kampanii wrześniowej, żołnierzem Armii Krajowej, więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz-Birkenau, Sachsenhausen oraz Buchenwaldzie, a także – prywatnie – krewnym Franciszka Ogona –zamieszczone zostały w aneksie. Są one nie tylko cennym materiałem badawczym, ale także pozwalają czytelnikowi w jakiejś mierze uczestniczyć/dotknąć obozowo-rodzinnej sytuacji rodziny Franciszka Ogona, a przez niego wszystkich uwięzionych. Uzupełnieniem książki jest materiał ilustracyjny ukazujący Franciszka Ogona i jego rodzinę oraz zachowaną dokumentację więzienną. Dowiedz się więcej

 11. Mistyczne podróże III

  Mistyczne podróże III. Dzieje Kościołów Wschodu

  Normalna cena: 38,00 zł

  Cena promocyjna 25,00 zł

  Andrzej Hermanowicz - lekarz, podróżnik, a właściwie pielgrzym - wprowadza nas w swojej kolejnej książce w świat dziejów chrześcijaństwa rozwijającego się we wczesnym średniowieczu w Armenii, Gruzji, Etiopii, Egipcie Koptyjskim oraz Bizancjum. Tematy mało znane w Polsce, często zapomniane w literaturze światowej, sprawiają, że książka ta stanowi pasjonującą lekturę.

  Lech Majewski

  Dowiedz się więcej

 12. Mistyczne podróże IV

  Mistyczne podróże IV

  40,00 zł

  Brak w magazynie

  W kolejnej książce dr Andrzej Hermanowicz, lekarz i pielgrzym, opisuje święty obraz Matki Boskiej Mysłowickiej, freski bizantyjsko-ruskie zachowane w polskich kościołach jak i w malowanych cerkwiach Bukowiny Rumuńskiej. Zapoznaje nas z życiem św. Franciszka i jego grobem w Asyżu oraz tajemnicą malarstwa Jana Van Eycka.

  Dowiedz się więcej

 13. Mistyczne podróże V

  Mistyczne podróże V. Dzieje i sztuka bizantyjska słowiańskich Bałkanów XI-XV w. (architektura, freski i ikony)

  Normalna cena: 120,00 zł

  Cena promocyjna 90,00 zł

  Tym razem autor piątego już Przewodnika dla poszukujących wprowadza nas do mało znanego świata sztuki bizantyjskiej, zachowanej na terenach słowiańskich Bałkanów (Maceodnia, Serbia i Bułgaria) i pozwala nam śledzić jej rozwój do 1415 r. Znajduje też związki między malarstwem bizantyjskim a Protorenesansem Italii. Książka przeznaczona jest dla każdego, kto jest zainteresowany "pięknem zaklętym w kamieniu, drewnie i farbach i otwarty jest na Niewidzialnego, który jest tego piękna źródłem".

  Lech Majewski

  Dowiedz się więcej

 14. Pielgrzymki śląskie

  Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840-1914

  Normalna cena: 50,00 zł

  Cena promocyjna 45,00 zł

  O podróżach do Ziemi Świętej w czasach nowożytnych powstało tysiące naukowych książek i artykułów, obok diariuszy, pamiętników, wspomnień i literatury pięknej, a od połowy XIX wieku dodatkowo zaczęto ją fotografować.

  W publikacji, którą oddajemy w ręce Czytelników, Autor dokumentuje i analizuje peregrynacje do Ziemi Świętej najczęściej chłopów i robotników, ale również duchownych śląskich, którzy ruszyli gromadnie do Ziemi Świętej, by zobaczyć i doświadczyć z bliska miejsca uświęcone obecnością Jezusa Chrystusa. W poszukiwaniach śladów obecności Ślązaków w Ziemi Świętej, Autor przeprowadził kwerendę w archiwum Kustodii Ziemi Świętej w Jerozolimie, Krakowie, na Górze św. Anny i we Wrocławiu.

  Książka wzbogacona jest archiwalnym materiałem fotograficznym ilustrującym ruch pątniczy Ślązaków.

  Dowiedz się więcej

 15. Polska civitas christiana

Produktów od 1 do 15 z 22

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. 2

Siatka  Lista 

Ustaw kierunek malejący