Koszyk ....

Osoba ludzka integralna jako locus eschatologicus

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: W magazynie

Normalna cena: 50,00 zł

Cena promocyjna 5,00 zł

LUB
Osoba ludzka integralna

Więcej widoków

 • Osoba ludzka integralna

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

  Tom 74 SiM stanowi obszerną pracę naukową, będącą reinterpretacją eschatologii pod kątem pojęcia osoby ludzkiej. Autor, ks. Grzegorz Kucza podjął się ukazania integralnego modelu eschatologii chrześcijańskiej.

  „W toku przeprowadzonych analiz wypowiedzi Magisterium Kościoła oraz wybranych teologów wykazano, że osoba ludzka integralna jest miejscem spotkania egzystencji historycznej z rzeczywistością eschatyczną. Rozumienie wydarzeń ostatecznych jest więc ściśle powiązane z rozumieniem bytu ludzkiego. (…) W rozprawie wskazaliśmy na istotny związek pomiędzy dwoma sposobami bytowania osobowego, doczesnym i pozadoczesnym. Chociaż całe bytowanie ludzkie nosi w sobie wymiar eschatologiczny, to istnieją pewne obszary ludzkiej egzystencji, w których już obecna rzeczywistość eschatyczna zmierza ku swemu ostatecznemu dopełnieniu. Do nich należą między innymi cała sfera bytowania osobowego, począwszy od uświadomienia sobie własnej podmiotowości i zdolności do dialogu z Bogiem aż po całą przestrzeń zdobywania wartości, a ponadto jego historyczność i wolność. W odniesieniu do rzeczywistości ostatecznej posługujemy się celowo terminem «wydarzenia» ostateczne, a nie «rzeczy» ostateczne, aby podkreślić ich wymiar osobowy. Uczestnikiem tych rzeczywistości jest bowiem konkretna osoba ludzka. Wydarzenia ostateczne dotyczą bezpośrednio osoby, która jest istotą relacyjną. Konstytuje siebie w relacji z Bogiem, drugą osobą ludzką i całym światem. Osoba staje się centrum wydarzeń eschatologicznych”.

  Fragm. zakończenia

  WPROWADZENIE

   

  CZĘŚĆ I. HISTORYCZNY KONTEKST NAUKI O INTEGRALNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ

   

  ROZDZIAŁ 1. BIBLIJNE PODSTAWY NAUKI O INTEGRALNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ

  1.1. DIALOG Z BOGIEM KONSTYTUUJE OSOBĘ LUDZKA INTEGRALNĄ

  1.2. INTEGRALNA OSOBA LUDZKA RZECZYWISTOŚCIĄ WIELOWYMIAROWĄ

  1.3. OSOBA LUDZKA INTEGRALNA „SAKRAMENTEM” BOGA W ŚWIECIE

  1.4. PODSUMOWANIE. WNIOSKI

   

  ROZDZIAŁ 2. KSZTAŁTOWANIE SIĘ KONCEPCJI INTEGRALNEJ OSOBY LUDZKIEJ W NAUCZANIU OJCÓW KOŚCIOŁA I PISARZY CHRZEŚCIJAŃSKICH

  2.1. INTEGRALNOŚĆ W STRUKTURZE BYTOWEJ

  2.2. INTEGRALNOŚĆ OSOBY ZAWARTA W JEJ RELACJI DO BOGA

  2.3.. PODSUMOWANIE. WNIOSKI

   

  ROZDZIAŁ 3. INTEGRALNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ W ŚWIETLE MAGISTERIUM KOŚCIOŁA

  3.1. PRZED SOBOREM WATYKAŃSKIM II

  3.2. SOBÓR WATYKAŃSKI II

  3.3. PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

  3.4. PODSUMOWANIE. WNIOSKI

   

  CZĘŚĆ II. INTEGRALNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ JAKO WARUNEK KONIECZNY ESCHATOLOGII PERSONALISTYCZNEJ

   

  ROZDZIAŁ 1. OSOBA ROZUMIANA W WARSTWIE SUBSTANCJALNEJ (HIPOSTASIS)

  1.1. MODELE NIEINTEGRALNE

  1.1.1. UJĘCIE PROTESTANCKIE

  1.1.1.A. W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

  1.1.1.B. W ASPEKCIE TEOLOGICZNYM

  1.1.2. UJĘCIE PRAWOSŁAWNE

  1.1.2.A. W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

  1.1.2.C. W ASPEKCIE TEOLOGICZNYM

  1.2. MODEL INTEGRALNY (UJĘCIE KATOLICKIE)

  1.2.1. UZASADNIENIE INTEGRALNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ NA PŁASZCZYŹNIE FILOZOFICZNEJ

  1.2.1.A  INTEGRALNOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE „ISTNIENIE-ISTOTA”

  1.2.1.B. INTEGRALNOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE RELACJI „AKT- MOŻNOŚĆ”.

  1.2.1.C. INTEGRALNOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE RELACJI „MATERIA – FORMA”.

  1.2.2. UZASADNIENIE INTEGRALNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ NA PŁASZCZYŹNIE TEOLOGICZNEJ

  1.2.2.A. OSOBA LUDZKA JAKO STRUKTURA CIELESNO-DUCHOWA

  1.2.2.B. USZCZEGÓŁOWIENIE: INTEGRALNOŚĆ NA PŁASZCZYŹNIE DUSZA-CIAŁO.

  1.2.2.C. OSOBA LUDZKA JAKO BYT W ŁASCE

  1.3. PODSUMOWANIE. WNIOSKI

   

  ROZDZIAŁ 2. OSOBA ROZUMIANA NA PŁASZCZYŹNIE WŁAŚCIWOŚCI WEWNĘTRZNYCH (PROSOPON)

  2.1.MODELE NIEINTEGRALNE

  2.1.1. UJĘCIE PROTESTANCKIE

  2.1.1.A. W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

  2.1.1.B. W ASPEKCIE TEOLOGICZNYM

  2.1.2. UJĘCIE PRAWOSŁAWNE

  2.1.2.A. W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

  2.1.2.B. W ASPEKCIE TEOLOGICZNYM

  2.2. MODEL INTEGRALNY (UJĘCIE KATOLICKIE)

  2.2.1. OSOBA LUDZKA JAKO PODMIOT ŚWIADOMY. INTEGRALNOŚĆ OBECNA W DOŚWIADCZENIU SIEBIE

  2.2.2. JEDNOSTKOWOŚĆ I INDYWIDUALNOŚĆ

  2.2.3. OSOBOWOŚĆ

  2.2.4. DOŚWIADCZENIE INTEGRALNOŚCI W PRZEŻYCIU RELIGIJNYM

  2.2.5. DOŚWIADCZENIE INTEGRALNOŚCI NA PŁASZCZYŹNIE DZIAŁANIA OSOBY LUDZKIEJ.

  2.2.6. INTEGRALNOŚĆ OBECNA W PODSTAWOWYCH WYMIARACH BYTOWANIA OSOBY LUDZKIEJ

  2.2.6.A. INTEGRALNOŚĆ AKTUALIZUJĄCA SIĘ W WOLNOŚCI

  2.2.6.B. INTEGRALNOŚĆ OBECNA W DĄŻENIU DO POZNANIA I ZDOBYWANIA WATRTOŚCI, W TWORZENIU

               KULTURY, W OBDAROWYWANIU MIŁOŚCIĄ.

  2.2.6.C. INTEGRALNOŚĆ OSOBY LUDZKIEJ W CZASOWO-PRZESTRZENNYM I HISTORYCZNYM WYMIARZE

              ISTNIENIA

  2.3. PODSUMOWANIE. WNIOSKI 

   

  .ROZDZIAŁ 3. OSOBA JAKO BYT W RELACJI

  3.1. MODELE NIEINTEGRALNE

  3.1.1. UJĘCIE PROTESTANCKIE

  3.1.1.A. W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

  3.1.1.B. W ASPEKCIE TEOLOGICZNYM

  3.1.2. UJĘCIE PRAWOSŁAWNE

  3.1.2.A. W ASPEKCIE FILOZOFICZNYM

  3.1.2.B. W ASPEKCIE TEOLOGICZNYM

  3.2. MODEL INTEGRALNY (UJĘCIE KATOLICKIE)

  3.2.1. RELACJA „JA” – BÓG.

  3.2.2. RELACJA „JA” – INNE „JA”

  3.2.3. RELACJA „JA” – „MY”. SPOŁECZNY WYMIAR BYTOWANIA LUDZKIEGO.

  3.2.4. RELACJA „JA” - ŚWIAT

  3.3. PODSUMOWANIE. WNIOSKI

   

  CZĘŚĆ III ZASTOSOWANIE NAUKI O INTEGRALNOŚCI OSOBY LUDZKIEJ W TWORZENIU ESCHATOLOGII PERSONALISTYCZNEJ

   

  ROZDZIAŁ 1. ESCHATOLOGIA ESENCJALNA

  1.1.  MODELE  NIEINTEGRALNE

  1.1   A. UJĘCIE PROTESTANCKIE

  1.1.B. UJĘCIE PRAWOSŁAWNE

  1.2. MODEL INTEGRALNY (UJĘCIE KATOLICKIE)

  1.2.1 RZECZYWISTOŚĆ ŚMIERCI  

  1.2.1.A. ŚMIERĆ JAKO WYDARZENIE NAJBARDZIEJ WŁASNE I OSOBISTE OSOBY

  1.2.1.B. ŚMIERĆ JAKO RZECZYWISTOŚĆ SAKRAMENTALNA

  1.2.1.C. ŚMIERĆ JAKO FINALNY MOMENT LUDZKIEJ EGZYSTENCJI

  1.2.2.       ISTOTA ESCHATYCZNEJ PRZEMIANY ESENCJALNEJ   

  1.2.2.A. CZYŚĆCIEC – ODKRYCIE MIŁOŚCI, KTÓRA RODZI NADZIEJĘ

  1.2.2.B. CZYŚCIEC – WEJŚCIE W KRĄG BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

  1.2.2.C. CZYŚCIEC - WEWNĘTRZNY PROCESEM DOCHODZENIA DO PEŁNI LUDZKIEGO „JA”

  1.2.2.D. SPOŁECZNY WYMIAR CZYŚĆCA

  1.2.3.       ESCHATYCZNY STAN FINALNY OSOBY LUDZKIEJ. 

  1.2.3.A. EGZYSTENCJA SPEŁNIONA - NIEBO

  1.2.3.B. EGZYSTENCJA ZAPRZECZONA - PIEKŁO

  1.2.3.C. SPOTKANIE  Z MIŁOŚCIĄ MIŁOSIERNĄ ŹRÓDLEM NADZIEI NA OSTATECZNE OCALENIE

  1.3. PODSUMOWANIE. WNIOSKI

   

  ROZDZIAŁ 2. ESCHATOLOGIA PROZOPOICZNA

  2.1. MODELE NIEINTEGRALNE

  2.1.A. UJĘCIE PROTESTANCKIE

  2.1.B. UJĘCIE PRAWOSŁAWNE

  2.2. MODEL INTEGRALNY

  2.2.1. RZECZYWISTOŚĆ ŚMIERCI JAKO AKT W PEŁNI OSOBOWY

  2.2.2. ISTNIENIE PO ŚMIERCI - TOŻSAMOŚĆ OSOBOWA

  2.2.3. ISTNIENIE PO ŚMIERCI - HISTORIA SPEŁNIONA

  2.2.4. PRZEJAWY ŻYCIA OSOBOWEGO PO ŚMIERCI

  2.2.4.A. POZNANIE

  2.2.4.B. MIŁOŚĆ

  2.2.4.C. WOLNOŚĆ

  2.2.4.D. DZIAŁANIE

  2.3. PODSUMOWANIE. WNIOSKI  

   

  ROZDZIAŁ 3. ESCHATOLOGIA RELACYJNA

  3.1. MODELE NIEINTEGRALNE

  3.1.A. UJĘCIE PROTESTANCKIE

  3.1.B. UJĘCIE PRAWOSŁAWNE

  3.2. MODEL INTEGRALNY (UJĘCIE KATOLICKIE)

  3.2.1. RELACJE ESCHATYCZNE W OSOBIE LUDZKIEJ

  3.2.1.A. IMMANENCJA - TRANSCENDENCJA

  3.2.1.B. OSOBA LUDZKA – „MIEJSCEM” SPOTKANIA CZASU I WIECZNOŚCI

  3.2.2. RELACJA ESCHATYCZNA: „JA” – BÓG

  3.2.2.A. TRÓJJEDYNY BÓG ABSOLUTNĄ PRZYSZŁOŚCIĄ OSOBY LUDZKIEJ

  3.2.2.B. SPOTKANIE Z BOGIEM, KTÓRE STAJE SIĘ SĄDEM

  3.2.2.C  PARUZJA – POCZĄTEK ESCHATYCZNEJ PEŁNI EGZYSTENCJALNEJ

  3.2.3. RELACJA ESCHATYCZNA „JA” – INNE „JA”. TRWAŁOŚĆ MIĘDZYOSOBOWYCH RELACJI

  3.2.4. RELACJA ESCHATYCZNA „JA” – „MY”. COMMUNIO SANCTORUM

  3.2.5. RELACJA ESCHATYCZNA „JA” – ŚWIAT

  3.3. PODSUMOWANIE. WNIOSKI

   

  ROZDZIAŁ 4 SPOSOBY PREZENTACJI ESCHATOLOGII W DUCHU PERSONALISTYCZNYM. WNIOSKI I POSTULATY

  4.1. RZECZYWISTOŚĆ ESCHATYCZNA W ASPEKCIE LUDZKIEJ EGZYSTENCJI HISTORYCZNEJ

  4.2. ESCHATOLOGIA TEOLOGIĄ BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

  4.3. ESCHATOLOGIA JAKO PROCES HISTORIOZBAWCZY

  4.4. WYDARZENIA OSTATECZNE SPEŁNIENIEM BOŻEJ OBIETNICY

  4.5. ESCHATOLOGIA JAKO KONKRETYZACJA LUDZKIEJ NADZIEI

 • Informacje dodatkowe

  Podtytuł Personalistyczna reinterpretacja eschatologii chrześcijańskiej nr 74
  Autor Ks. Grzegorz Kucza
  Seria SiM nr 74
  Redaktor projektu Ks. Artur Malina
  ISBN 978-83-7030-903-9
  Data wydania 2013
  Oprawa Miękka
  Format 166 x 240
  Liczba stron 440
  Cena 50,00 zł
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.