Koszyk ....

Więcej widoków

 • Praedicamus Christum Crucifixum

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

  Księga jubileuszowa o słowie Bożym w liturgii kościoła, dedykowana przez polskich liturgistów Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi, Metropolicie Katowickiemu, z oka-zji 25-lecia posługi biskupiej. Składa się ona z sześciu rozdziałów. Rozdział I ukazuje słowo Boże w strukturze liturgii rzymskiej. W nim omówione są: liturgia słowa do Soboru Watykań-skiego II i jej reforma po tym soborze, następnie zaś czytania i śpiewy, homilia, wymowa mil-czenia, wyznanie wiary i modlitwa powszechna. Rozdział II poświęcony jest osobom zaanga-żowanym w wykonywanie liturgii słowa Bożego. Chodzi tu o lektora, psałterzystę, diakona, prezbitera jako przewodniczącego mszalnej liturgii słowa, jak też o biskupa jako zwiastuna wia-ry. W rozdziale III przedstawione jest miejsce dla proklamacji słowa Bożego. Dowiadujemy się z niego o miejscu i funkcji ambony w przestrzeni sakralnej oraz o teologii ambony. Artykuły rozdziału IV zajmują się księgami w służbie liturgii słowa. Przedstawiono tu posoborowy Lek-cjonarz mszalny i prace nad wydaniem polskiego Lekcjonarza mszalnego w latach 1964–1972. Mowa jest też o Ewangeliarzu jako symbolu ordo episcopalis, o modlitwie powszechnej w pol-skich księgach liturgicznych o słowie Bożym w mszach obrzędowych oraz o słowie Bożym w szy o Najświętszej Maryi Pannie, Matce Pocieszenia. V rozdział nosi tytuł Słowo Boże w o-zarzymskich rodzinach liturgicznych. W nim omówiona jest liturgia słowa w obrządku ambroz-jańskim i bizantyjskim. Ostatni ,VI rozdział księgi, zatytułowany Słowo Boże w roku liturgicz-nym i w życiu chrześcijan, zawiera w swej treści cztery opracowania. Dedykowane są one litur-gicznej celebracji obecności Chrystusa w słowie, „słowu” św. Pawła w roku liturgicznym (prze-powiadanie, pareneza i aktualizacja sakramentalna), liturgii słowa Bożego we Mszy św. z udzia-łem dzieci, jak też słowu Bożemu w ocenie młodego pokolenia Polaków.

  SPIS TREŚCI
  Słowo wstępne
  Ks. Grzegorz Olszowski, Bibliografia Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia Metropolity Ka-towickiego od objęcia urzędu biskupa katowickiego do końca 2009 roku
  Ks. Grzegorz Olszowski, Działalność duszpastersko-liturgiczna Księdza Arcybiskupa Damiana Zimonia
  I. SŁOWO BOŻE W LITURGII RZYMSKIEJ
  Ks. Helmut Jan Sobeczko, Liturgia słowa Bożego w tradycji rzymskiej do reformy II Soboru Watykańskiego
  Ks. Andrzej Żądło, Liturgia słowa w reformie Soboru Watykańskiego II.
  ELEMENTY LITURGII SŁOWA BOŻEGO ODNOWIONEJ PRZEZ SOBÓR WATYKAŃSKI II
  Ks. Andrzej Żądło, Czytania poprzedzające Ewangelię w posoborowym Lekcjonarzu mszalnym
  Ks. Antoni Reginek, Śpiewy między czytaniami
  Ks. Ireneusz Celary, Proklamacja Ewangelii podczas Mszy św.
  Ks. Leszek Szewczyk, Znaczenie, funkcje i miejsce homilii w liturgii
  Ks. Jan Słomka, Homilia jako „budowanie Kościoła” według Orygenesa
  Ks. Sebastian Kreczmański, Milczenie i jego rola w liturgii rzymskiej
  Ks. Czesław Krakowiak, Wyznanie wiary w liturgii Mszy świętej
  Ks. Paweł Maciaszek, Pojęcie, struktura i teologiczny sens modlitwy powszechnej

  II. OSOBY ZAANGAŻOWANE W WYKONYWANIE LITURGII SŁOWA BOŻEGO
  Ks. Jerzy Paliński, Posługa i funkcja lektora
  Ks. Wiesław Hudek, Liturgiczna posługa psałterzysty
  Ks. Piotr Greger, Posługa diakona w eucharystycznej liturgii słowa
  Ks. Piotr Petryk, Prezbiter jako przewodniczący mszalnej liturgii słowa
  Ks. Kazimierz Matwieju, Biskup jako zwiastun wiary

  III. MIEJSCE DLA PROKLAMACJI SŁOWA BOŻEGO PODCZAS LITURGII
  Ks. Jan Twardy, Miejsce i funkcja ambony w przestrzeni sakralnej
  Anna Pleskaczewska, Teologia ambony

  IV. KSIĘGI W SŁUŻBIE LITURGII SŁOWA BOŻEGO
  Ks. Erwin Mateja, Przedsoborowe postulaty reformy Lekcjonarza mszalnego
  Ks. Andrzej Hoinkis, Prace nad wydaniem polskiego Lekcjonarza mszalnego w latach 1964–1972
  Ks. Bogusław Stefan Nadolski TChr, Ewangeliarz symbolem ordo episcopalis
  Ks. Piotr Kulbacki, Modlitwa powszechna w polskich księgach liturgicznych
  S. Adelajda Sielepin CHR: Słowo Boże w Mszach obrzędowych
  Ks. Zdzisław Janiec, Słowo Boże o wstawiennictwie Maryi

  V. SŁOWO BOŻE W POZARZYMSKICH RODZINACH LITURGICZNYCH
  Ks. Claudio Magnoli, Lekcjonarz ambrozjański na poszczególne okresy liturgiczne
  Ks. Janusz Czerski, Liturgia słowa w liturgii eucharystycznej Kościoła bizantyjskiego

  VI. SŁOWO BOŻE W ROKU LITURGICZNYM I W ŻYCIU CHRZEŚCIJAN
  Ks. Jacek Nowak SAC, Celebracja obecności Chrystusa w słowie
  Ks. Manlio Sodi SDB, „Słowo” św. Pawła w roku liturgicznym
  Ks. Rudolf Pierskała, Liturgia słowa Bożego we Mszy św. z udziałem dzieci
  Ks. Zbigniew Wit, Słowo Boże w ocenie młodego pokolenia Polaków

  Noty biograficzne autorów
 • Informacje dodatkowe

  Podtytuł Słowo Boże w liturgii Kościoła. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Arcybiskupowi Damianowi Zimoniowi Metropolicie Katowickiemu w 25. rocznicę święceń biskupich
  Redaktor Ks. Andrzej Żądło
  ISBN 978-83-7030-747-9
  Data wydania 2010
  Oprawa Twarda
  Format 170 x 250 mm
  Liczba stron 500
  Cena 105,00 zł
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.