Koszyk ....

Studia Pastoralne ROK IV 2008 NR 4

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: W magazynie

Normalna cena: 42,00 zł

Cena promocyjna 25,00 zł

LUB

Więcej widoków

 • Studia Pastoralne ROK IV 2008 NR 4

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

   

  377
  SPIS TREŚCI
  INHALTSVERZEIHNIS
  OD REDAKCJI
  ........................................................................................
  5
  ZU DIESEM HEFT
  ARTYKUŁY
  ARTIKEL
  Ks. Andrzej
  Żą
  d
  ł
  o
  Sakrament bierzmowania wczoraj i dzi
  ś
  ............................................................
  1
  1
  Il sacramento della cresima ieri e oggi (Som.)
  .........................................................
  28
  Ks. Helmut Jan Sobeczk
  o
  Z problematyki teologiczno-pastoralnej
  sakramentu bierzmowania
  .................
  29
  Von der theologisch-pastoralen Problematik der Firmung (Zusf.)
  .............................
  40
  Ks. Bogdan Biel
  a
  Przygotowanie do sakramentu bierzmowania:
  czy wykorzystana szansa?
  .......
  4
  1
  Preparation for the sacrament of Confirmation: lost opportunity? (Sum.)
  ..................
  53
  Elżbieta Osewsk
  a
  Wprowadzenie dzieci
  w tajemnicę
  Ducha Świętego
  w środowisku rodzinnym
  ................................................................................
  5
  4
  Introduction of Children into the Mystery of Holy Spirit
  in the Family Environment (Sum.)
  ..........................................................................
  6
  4
  Elżbieta Tkoc
  z
  Duch Święty w katechezie
  młodzieży ponadgimnazjalnej
  ................................
  6
  5
  Holy Spirit in the catechesis of secondary school students (Sum.)
  .............................
  76
  Anna Zellm
  a
  Przygotowanie młodzieży
  do sakramentu bierzmowania
  jako kategoria badawcza
  we współczesnej katechetyce
  ....................................
  78
  Preparing young people for the sacrament of Confirmation as
  a research category in contemporary catechization (Sum.)
  .......................................
  89
  Ks. Stanisław Dziekońsk
  i
  Tajemnica Ducha Świętego
  w katechezie sakramentu bierzmowania
  ...............
  9
  0
  The Mystery of the Holy Spirit in the Catechesis for the Sacrament
  of Confirmation (Sum.)
  ........................................................................................
  104
  Helena Słotwińsk
  a
  Duch Święty w
  Programie nauczania religii
  ..................................................
  10
  5
  The Holy Spirit in the Programme of Religious Education (Sum.)
  ...........................
  121
  378
  SPIS TREŚCI
  Ks. Krzysztof Sosn
  a
  Sakrament bierzmowania
  osób z niepełnosprawnością umysłową
  .................
  12
  2
  Das Sakrament der Firmung bei geistig Behinderten (Zusf.)
  ...................................
  13
  6
  Ks. Roman Kuligowsk
  i
  Duch Święty a moralność chrześcijańska
  w nauczaniu św. Pawła
  ..................
  13
  8
  Der Heilige Geist und die Morallehre des Hl. Paulus (Zusf.)
  ..................................
  14
  7
  Ks. Stanisław Dy
  k
  Duch Święty jako podmiot i treść
  przepowiadania homilijnego
  .....................
  1
  48
  Lo Spirito Santo come soggetto e contenuto della predicazione omiletica (Som.)
  .....
  1
  69
  Ks. Antoni Regine
  k
  Polskie adaptacje hymnu do Ducha Świętego
  ................................................
  1
  7
  1
  Adaptations polonaises de l’hymne au Saint Esprit (Som.)
  .....................................
  1
  79
  Ks. Józef Stal
  a
  Społeczno-kulturowy kontekst
  współczesnych zagrożeń edukacji religijnej
  w rodzinie
  .........................................................................................................
  1
  8
  1
  Der gesellschaftlich-kulturelle Kontext der gegenwärtigen Bedrohung
  der religiösen Erziehung in der Familie (Zusf.)
  .....................................................
  19
  1
  Ks. Wojciech Osia
  l
  Wychowanie do wspólnoty parafialnej
  jako zadanie szkolnej lekcji religii
  ....
  1
  9
  3
  Formation Towards Parish Community as the Goal of Religious Education
  in Schools (Som.)
  ................................................................................................
  20
  5
  MATERIAŁY
  VER
  SCHIEDENE BE
  ITR
  Ä
  GE
  Ks. Alojzy Drożd
  ż
  Bierzmowanie w całokształcie
  chrześcijańskiej moralności
  ...........................
  2
  0
  7
  Die Firmung im Gesamtbild der christlichen Moral
  Zofia Tomasze
  k
  Znaczenie uczestnictwa w Eucharystii
  dla życia chrześcijańskiego
  ................
  2
  2
  2
  Die Bedeutung der Teilnahme an der Eucharistie für das christliche Lebens
  Ks. Marian Wróblewsk
  i
  Sakrament pokuty w przekazie kaznodziejskim
  na przykładzie wybranych
  tekstów
  drukowanych w latach 1985
  2000
  .....................................................
  2
  3
  3
  Das Sakrament der Busse in der homiletischen Überlieferung am Beispiel
  ausgewählter Texte der Jahre 1985-2000
  379
  SPIS TREŚCI
  Ks. Roman Bucht
  a
  Orędzie papieża Benedykta XVI
  na XXIII Światowy Dzień Młodzieży w Sydney
  (2008)
  aktualnym wskazaniem dla katechezy
  wprowadzającej do misji
  ........
  2
  5
  1
  Die Botschaft Papst Benedikts XVI zum XXIII Weltjugendtag in Sydney (2008)
  – ein aktueller Hinweis für eine Katechese die zur Mission hinführt
  Ks. Grzegorz Polo
  k
  Preferencje aksjologiczne studentów
  wezwaniem dla nauczycieli
  akademickich
  do świadczenia o wierze w środowisku uczelnianym
  .............
  26
  8
  Aksiologische Präferenzen der Studenten – ein Aufruf an die akademischen
  Lehrer, Zeugen des Glaubens in ihrem akademischen Umfeld zu sein
  Ks. Czesław Gale
  k
  Wychowawcza rola Kościoła katolickiego
  i religii w twórczości
  Bolesława Prusa
  ...............................................................................................
  28
  2
  Die erzieherische Rolle der katholischen Kirche und der Religion im Wirken
  von Bolesław Prus
  OMÓWIENIA DOKUMENTÓW KOŚCIOŁA
  BESPRECHUNGEN KIRCHLICHER DOKUMENTE
  Wprowadzenie do refleksji nad
  motu proprio
  Benedykta
  XVI
  zatytułowan
  ym
  S
  u
  mmorum Pontificum
  ....................................................................................
  29
  3
  Avvio di una
  riflessione sul Motu Proprio „Summorum Pontificum” di Benedetto XVI
  RECENZJE
  REZENSIONEN
  Drogi katechezy rodzinnej
  ,
  red. E. Osewska, J. Stala
  (ks. Andrzej Żądło)
  ..........................................................................................
  305
  Adolphe Gesché,
  Chrystus
  ,
  przeł. Agnieszka Kuryś
  (ks. Zdzisław Żywica)
  ......................................................................................
  312
  Ks. Bogdan Biela,
  Parafia miejscem urzeczywistniania się komunii Kościoła.
  Studium teologiczno-pastoralne
  (ks. Józef Mikołajec)
  ....................................
  322
  Ryszard Kamiński,
  Działalność zbawcza Kościoła w teorii
  i praktyce pastoralnej
  (ks. Bogdan Biela)
  .......................................................
  324
  Jan Kochel,
  Katecheza u źródeł Ewangelii
  (ks. Roman Buchta)
  .....................
  326
  Jarosław Międzybrodzki,
  Duchowość kapłana w nauczania Jana Pawła II
  (ks. Bogdan Biela)
  ...........................................................................................
  329
 • Informacje dodatkowe

  Podtytuł 2008 nr 4
  Seria Studia pastoralne
  Redaktor Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło
  Redakcja Ks. Bogdan Biela, ks. Roman Buchta, ks. Antoni Reginek, ks. Leszek Szewczyk, ks. Andrzej Żądło
  ISBN 978-83-7030-657-1
  Data wydania 2008
  Oprawa Miękka
  Format 165 x 240
  Liczba stron 384
  Cena 42,00 zł
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.