Koszyk ....

Studia Pastoralne ROK VIII 2012 NR 8

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: W magazynie

Normalna cena: 60,00 zł

Cena promocyjna 37,00 zł

LUB

Więcej widoków

 • Studia Pastoralne ROK VIII 2012 NR 8

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

   

  SPIS TREŚCI
  TABLE OF CONTENTS
  OD REDAKCJI
  ...................................................................................................
  5
  FROM THE EDITORS
  ARTUKUŁY
  ARTICLES
  Zenon Kardyna
  ł
  Grocholewsk
  i
  Zwi
  ą
  zek wolno
  ś
  ci z prawd
  ą
  ...............................................................................
  13
  Relationship between freedom and truth (Sum.)
  .......................................................
  24
  Wolfgang Klausnitzer
  Ist das Christentum allen anderen Religionen
  ü
  berlegen?
  .................................
  2
  5
  Does Christianity surpass other religions?
  (Sum.)
  ...................................................
  7
  9
  Czy chrze
  ś
  cija
  ń
  stwo przewy
  ż
  sza wszystkie inne religie? (Stresz.)
  ..............................
  7
  9
  Benedikt Kraneman
  n
  Christliche Festkultur und kulturelle Identität Europas
  – Kontinuität und Diskontinuität
  .......................................................................
  8
  0
  Christian culture of celebration and a cultural
  identity of Europe
  – continuation and a break-up
  (Sum.)
  .....................................................................
  9
  4
  Chrze
  ś
  cija
  ń
  ska kultura
  ś
  wi
  ę
  towania i kulturowa to
  ż
  samo
  ść
  Europy
  kontynuacja i zerwanie
  (Stresz.)
  ..........................................................................
  9
  4
  Ks. Piotr Kulback
  i
  Family catechumenate in the domestic Church
  .................................................
  9
  5
  Family catechumenate in the domestic Church (Sum.)
  ...........................................
  106
  Katechumenat rodzinny w Kościele domowym (Stresz.)
  ..........................................
  1
  0
  6
  Ks. Ireneusz Celar
  y
  In Sorge um ein religi
  ö
  ses Klima in der Familie
  .............................................
  10
  8
  In Sorge um ein religiöses Klima in der Familie (Zusf.)
  ..........................................
  116
  Concern for a religious climate in a family (Sum.)
  .................................................
  1
  17
  W trosce o religijny klimat w rodzinie
  (Stresz.)
  ......................................................
  1
  17
  Ks. Bronis
  ł
  aw Mierzwi
  ń
  sk
  i
  Le phenomene du ch
  ô
  mage en Pologne aujourd
  hui et son influence
  sur la vie du couple et de la famille.
  E
  squisse d
  analyse de th
  é
  ologie
  pratique
  ............................................................................................................
  1
  19
  Unemployment in contemporary Poland and its impact on a spousal
  and family life. Theological and pastoral analysis (Sum.)
  .......................................
  1
  28
  Zjawisko bezrobocia w Polsce wsp
  ół
  czesnej
  i jego wp
  ł
  yw na
  ż
  ycie ma
  łż
  e
  ń
  skie
  i rodzinne.
  Analiza teologiczno-pastoralna
  (Stresz.)
  ...............................................
  1
  29
  398
  SPIS TREŚCI
  Gerhar
  d H
  ö
  ve
  r
  End-of-life care in German
  y
  .
  An overview
  ......................................................
  13
  0
  End-of-life care in Germany. An overview (Sum.)
  ..................................................
  139
  Troska o terminalnie chorych w Niemczech. Ogólny zarys problematyki (Stresz.)
  .....
  1
  39
  Elżbieta Osewsk
  a
  ,
  Ks. Józef Stal
  a
  Éducation religieuse et morale dans une école polonaise dans le contexte
  des transformations socio-politiques
  ................................................................
  1
  4
  1
  Socio-political
  changes and religious-moral education
  in polish school
  (Sum.)
  ........
  1
  48
  Przemiany spo
  ł
  eczno-polityczne
  a wychowanie religijno-moralne
  w polskiej szkole
  (Stresz.)
  ....................................................................................
  1
  48
  Anna
  Zellm
  a
  Regional studies as part of teaching religion
  to polish youth in school
  s
  .........
  1
  49
  Regional studies as part of teaching religion to polish youths in schools. Prospects,
  limitations and challenge (Sum.)
  ..........................................................................
  160
  Edukacja regionalna polskiej m
  ł
  odzie
  ż
  y
  w szkolnym nauczaniu religii.Możliwości,
  ograniczenia i wyzwania
  (Stresz.)
  .........................................................................
  1
  60
  Erika Prijatelj
  New approaches to adult catechesis
  .................................................................
  161
  New approaches to adult catechesis (Sum.)
  ...........................................................
  172
  Nowe ujęcia katechezy dorosłych (Stresz.)
  ............................................................
  172
  El
  ż
  bieta Osewsk
  a
  Reflections on religious education
  and catechesis in catholic schools
  in England
  ........................................................................................................
  1
  73
  Reflections on religious education and catechesis in catholic schools
  in England (Sum.)
  ...............................................................................................
  182
  Refleksje dotycz
  ą
  ce edukacji religijnej i katechezy
  w szko
  ł
  ach katolickich w Anglii
  (Stresz.)
  ..............................................................................................................
  1
  82
  Ks. Bogdan Biel
  a
  Eucharistic gathering as the heart
  of celebrating
  the eighth day
  in a parish
  .........................................................................................................
  1
  84
  Eucharistic gathering as the t
  eart
  of celeb
  rating „the eighth day”
  in a parish
  (Sum.)
  ..........................................................................................................
  193
  Zgromadzenie eucharystyczne
  sercem
  ś
  wi
  ę
  towania
  „ó
  smego dnia
  w parafii
  (Stresz.)
  ..............................................................................................................
  1
  94
  Ks. Manlio Sodi,
  SD
  B
  L’
  ordo paenitentiae
  :
  „manuale” di spiritualit
  à
  per la comunit
  à
  cristiana.
  Dai contenuti alle metodologie
  ........................................................................
  1
  9
  6
  Ordo paenitentiae
  :
  manual” of spirituality for christian community.
  Contents you give to methodologies
  (Sum.)
  ...........................................................
  2
  10
  399
  SPIS TREŚCI
  Ordo paenitentiae
  :
  podr
  ę
  cznik
  duchowo
  ś
  ci dla wsp
  ó
  lnoty chrze
  ś
  cijan.
  Od tre
  ś
  ci do metodologii
  (Stresz.)
  .........................................................................
  2
  10
  O. Ewald Volgger, O
  T
  Zur therapeutischen Dimension
  des musikalischen Gestaltens
  in der Liturgie
  ..................................................................................................
  21
  1

  Informacje dodatkowe

  Podtytuł 2012 nr 8
  Seria Studia pastoralne
  Redaktor Ks. prof. UŚ dr hab. Andrzej Żądło
  ISBN 978-83-7030-839-1
  Data wydania 2012
  Oprawa Miękka
  Format 165 x 240
  Liczba stron 402
  Cena 60,00 zł
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.