Koszyk ....

Św. Augustyn – poszukiwanie Boga

Oceń ten produkt jako pierwszy

Dostępność: W magazynie

35,00 zł
LUB
Święty Augustyn

Więcej widoków

 • Święty Augustyn

Opis produktu

Informacje dodatkowe

Tagi produktów

 
 • Szczegóły

  Dorobek pisarski św. Augustyna jest ogromny, a lektura jego dzieł jest niekiedy bardzo trudna, z powodu występującego w nich uwikłania jego wypowiedzi w szczegółowe i bardzo trudne do przeniknięcia dla dzisiejszego człowieka kwe-stie współczesnych mu pojęć i debat filozoficznych. Dlatego bardzo potrzebny jest dzisiaj kompetentny przewodnik, który otworzy czytelnikowi drogę do bo-gactwa i głębi myśli teologicznej Augustyna. Zamiar taki powiódł się w pełni ks. Sylwestrowi Jaśkiewiczowi, który nie tylko dokonał znakomitego wyboru i komentarza cytowanych fragmentów, ale także udokumentował swoją pracę współczesną literaturą naukową z tej dziedziny. Przyjęta metoda pozwala czy-telnikowi nie tylko łatwiej podążać za tokiem myśli Augustyna, lecz wręcz ra-dować się wraz z nim i niepostrzeżenie włączyć się w jego modlitwę. „Życiu zwyczajnego człowieka i zarazem niezwykłego w swym poszukiwaniu, jakim był św. Augustyn, który przez niemal czterdzieści lat z całkowitym odda-niem służył Kościołowi w Hipponie, najpierw jako kapłan a później biskup – po-święcona jest niniejsza książka ks. dra Sylwestra Jaśkiewicza. Wszechstronna znajomość życia i działalności wielkiego biskupa Hippony, a nade wszystko jego myśli, pozwala Autorowi publikacji wyznaczyć bezpieczną drogę poszu-kiwań, która nie prowadzi na manowce błędów czy wątpliwości, ale przemie-rza utarte przez Augustyna szlaki, aby ostatecznie w Bogu odnaleźć osta-teczną swą metę. Pomimo upływu już ponad 1625 lat od napisania przez po-zostającego z dala wówczas jeszcze od Kościoła poszukującego Augustyna dzieła O życiu szczęśliwym (De beata vita) pragnienie życia szczęśliwego nie utraciło nic ze swej aktualności również i dzisiaj. Jak więc i gdzie go szukać? Dlaczego warto i należy szukać nie tylko życia szczęśliwego, ale nade wszystko samego Boga? Oto pytania, na które odpowiada nam sam św. Augustyn, któ-rego życie, myśl, rady i wskazania wydają się być nieśmiertelne. Jakże znamienne w tym względzie są słowa Ojca Świętego Benedykta XVI, który w czasie swej wizyty duszpasterskiej do Francji, zakończonej pielgrzymką do Lourdes z okazji 150 rocznicy ukazania się Matki Bożej świętej Bernadecie, w swym przemówieniu do przedstawicieli świata francuskiej kultury zauważył: „Quaerere Deum – szukanie Boga i pozwalanie, by nas odnalazł, jest tak samo potrzebne dziś, jak i w przeszłości. Czysto pozytywistyczna kultura, dla której pytanie o Boga należałoby jedynie do dziedziny subiektywizmu, jako nie-naukowe, byłaby kapitulacją rozumu, rezygnacją z jego najwyższych możliwo-ści, a tym samym porażką humanizmu, i to o poważnych następstwach. To, co było podstawą kultury Europy, poszukiwanie Boga i gotowość, by Go słuchać, również dzisiaj pozostaje fundamentem każdej prawdziwej kultury”. Niech po-szukiwanie Boga śladami wielkiego biskupa Hippony dopomoże wszystkim czy-telnikom tej książki w odnalezieniu Boga, który i dziś pozwala się odnaleźć tym, którzy Go szczerze szukają”.

  Bp Henryk Tomasik, fragment Słowa wstępnego

 • Informacje dodatkowe

  Autor Ks. Sylwester Jaśkiewicz
  ISBN 978-83-7030-855-1
  Data wydania 2012
  Oprawa Miękka
  Format 166 x 240
  Liczba stron 192
  Cena 35,00 zł
 • Tagi produktów

  Użyj spacji aby rozdzielić tagi, apostrofów (') aby wpisać frazy.