Biblia Impulsy – nowy tom

Ks. prof. UAM dr hab. Paweł Podeszwa o nowym tomie pisze w następujący sposób: „Wyjaśniając tekst oraz przesłanie Pierwszej Ewangelii, egzegeta formułuje pytania skierowane do wspólnoty Kościoła oraz pojedynczych wyznawców Jezusa, które angażują czytelnika i są zaproszeniem nie tylko do samodzielnych przemyśleń, ale też mobilizują do podejmowania konkretnych działań. Niewątpliwie stanowią one także cenny materiał do refleksji i swoistego rodzaju wspólnotowego oraz osobistego rachunku sumienia. Tym samym zyskujemy nowe narzędzie ważnego i promo­wanego dzisiaj w Kościele apostolatu biblijnego (zob. Benedykt XVI, Verbum Domini, 75), zgodnie z zaleceniem II Soboru Watykańskiego, aby wierni mieli szeroki dostęp do Pisma Świętego (zob. KO 22)”.

Publikacja jest kolejnym tomem cenionej serii wydawniczej „Biblia Impulsy”, która jest propozycją skierowaną do szerokiego kręgu odbiorców, pragnących lepiej poznać Pismo Święte oraz odnaleźć w nim Słowo życia wiecznego, a jednocześnie Boże światło na ścieżkach codziennego życia. Może być inspirującą pomocą szczególnie dla nauczycieli, wychowawców, katechetów, animatorów grup (kręgów) biblijnych i kierowników duchowych.

*

Dziennik bp. Józefa Gawliny

We wstępie do książki abp Wiktor Skworc napisał:

„Józef Gawlina, syn ziemi raciborskiej, ksiądz diecezji katowickiej, biskup polowy Wojska Polskiego Drugiej Rzeczypospolitej, opiekun polskich emigrantów i uchodźców rozsianych po całym świecie. Pozostawił po swoim bogatym życiu szczególne świadectwo – Dziennik, a więc nie wspomnienia pisane po latach, ale notatki czynione z dnia na dzień, a niejednokrotnie z godziny na godzinę. W czasie II wojny światowej był świadom, że uczestniczy w najważniejszych dla Polski wydarzeniach. Był wśród tych, którzy się nie poddali, walcząc na wszystkich frontach międzynarodowego konfliktu. Przebywał we Francji, gdzie formował się rząd RP na uchodźstwie, znajdował się przy rządzie polskim w Londynie, a także wśród zesłańców polskich w Związku Sowieckim, razem z żołnierzami na Bliskim Wschodzie, pod Monte Cassino, Ankoną i Bolonią. Odznaczono go orderem Virtuti Militari. Był bacznym obserwatorem, a zarazem uczestnikiem wydarzeń, które formowały losy Polski – wprawdzie pokonanej, ale niezwyciężonej. Lektura jego Dziennika pozwala śledzić na bieżąco, jak tworzyła się historia powojennej Europy”.

Książkę można kupić w naszych księgarniach, a także w naszym sklepie internetowym.

[fot. ze zbiorów NAC]

Spotkanie autorskie z Piotrem Hermanowiczem

W swojej kolejnej książce Piotr Hermanowicz wprowadza czytelników „do mało znanego świata sztuki bizantyjskiej, zachowanej na terenach słowiańskich Bałkanów (Maceodnia, Serbia i Bułgaria) i pozwala śledzić jej rozwój do 1415 roku. Znajduje też związki między malarstwem bizantyjskim a Protorenesansem Italii. Książka przeznaczona jest dla każdego, kto jest zainteresowany pięknem zaklętym w kamieniu, drewnie i farbach i otwarty jest na Niewidzialnego, który jest tego piękna źródłem” (Lech Majewski).

Spotkaniu patronowali: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Ekumeniczne w Ustroniu, Księgarnia św. Jacka oraz Miasto Ustroń.

Książkę można kupić w naszych księgarniach, a także w naszym sklepie internetowym.

*