Ukazał się „Leksykon Panteonu Górnośląskiego”

Ukazuje się właśnie oczekiwany „Leksykon Panteonu Górnośląskiego”, zrealizowany  w ramach projektu badawczego „ Panteon Górnośląski – badania naukowe”, który – jak pisała w swojej recenzji dr hab. Łucja Marek – scala w jednym miejscu biogramy postaci związanych z różnymi środowiskami społecznymi, narodowymi, wyznaniowymi, politycznymi, zjednoczonych w idei pracy na rzecz Śląska ora Polski, do której on powrócił.

Leksykon zawiera owych biogramów niemalże sto sześćdziesiąt. Pracowało nad nimi ponad czterdziestu autorów reprezentujących różne instytucje i środowiska.

Cieszy fakt, jak podkreśla drugi z recenzentów – ks. dr hab. Piotr Górecki, że w gronie zasłużonych Ślązaków znajdują się nie tylko osoby urodzone na Śląsku, ale także pochodzące z różnych zakątków Polski i Europy, zaangażowane dla dobra tego pięknego skrawka ziemi.

Nakład „Leksykonu Panteonu Górnośląskiego” zostanie wkrótce rozdysponowany do różnego rodzaju instytucji kultury, ośrodków historycznych, muzeów, bibliotek itp. przez jego twórców.

Książka została wydana z funduszy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG w projekcie pt. „Panteon Górnośląski – badania naukowe”.

Księgarnia św. Jacka, jako wydawca, odpowiadała m.in. za redakcję, projekt graficzny, skład i łamanie.

*