Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na
Dzień dziecka_upominek
baner 7s premiera ok.
baner Imelda modyfikacja_promocja
baner cena promocyjna Veni SZYMIK
baner set promocyjny SZYMIK
baner set promocyjny KIJAS
Słowo Twoje - nowosc - baner 1
Nabożeństwa majowe baner
Jest prorok - baner - premiera
Banery na stronę - wszystkie(12)
previous arrow
next arrow
Shadow
NOWOŚCI WYDAWNICZE
Ewangelia według świętego Marka (Biblia Impulsy)

Drugi tom Biblii Impulsy to Ewangelia według Świętego Marka w przekładzie i ze wstępem ks. Artura Maliny. Autorem komentarza jest tu redaktor naukowy całej serii, ks. Janusz Wilk. Jak czytamy we wstępie: „prawdziwa wiedza o Jezusie nie powstaje dzięki nagromadzeniu terminów teologicznych i biblijnych określeń, ale rodzi się z trwałej więzi uczniów z Nim. Z tego powodu w Ewangelii Marka nie ma wielu wyraźnych określeń Jezusa jako Mesjasza czy Syna Bożego (…) Jej charakter zgadza się z tajemnicą osoby i dzieła Jezusa. Treść tej tajemnicy odsłaniała się stopniowo tym, którzy podążyli za Nim i pozostali na tej drodze. Związali się oni nie z ideami o Zbawicielu i teoriami na Jego temat, ale z Osobą przemieniającą ich życie. Jak takie poznanie było możliwe dla uczniów z okresu ziemskiego życia Jezusa, tak staje się ono również dostępne dla wszystkich współczesnych słuchaczy i czytelników Ewangelii”.

 

Zamów w sklepie
Synod – synodalność. „Studia Pastoralne” 2022 nr 18

„Po Soborze Watykańskim II Kościół wraca do struktur o charakterze synodalnym. Paweł VI w 1968 r. powołuje instytucję synodu biskupów mającą charakter doradczy dla papieża. Z kolei w Kościołach lokalnych wprowadza się nową formę zgromadzeń synodalnych, nie tylko jako spotkań biskupów i duchowieństwa celem stanowienia prawa, ale także z udziałem świeckich i ze znacznie szerszą refleksją o charakterze duszpasterskim. W jeszcze większym zakresie koncepcję synodalności pragnie wcielić w życie Kościoła papież Franciszek. Naczelnym hasłem jego pontyfikatu jest apel o «pastoralne nawrócenie», do którego wzywa Kościół na wszystkich poziomach. Jednym z instrumentów procesu nawrócenia ma być rozwój zasady synodalności – rozumianej jako uczynienie Kościoła znacznie bardziej KOMUNIĄ, w której wszyscy mają większe poczucie UCZESTNICTWA, co sprawi, że Kościół będzie w stanie znacznie lepiej pełnić swoją MISJĘ. (…) W związku z powyższym bieżący numer Studiów Pastoralnych, zatytułowany: «SYNOD – SYNODALNOŚĆ», pragnie przybliżyć fenomen synodalności objawiający się od początku chrześcijaństwa oraz pokazać jak obecnie realizować go owocnie w praktyce. we współczesnym świecie” (ks. dr hab. Bogdan Biela, redaktor naczelny)

Spis treści: StP 2022 nr 18–spis tresci

Zamów w sklepie
Niezapominajki – Kochać Kościół

Dziesiąty tom serii Niezapominajki – o darze i zadaniu bycia Kościołem.

Wybrane myśli pochodzą z kazań bł. ks. Jana Machy.

Zamów w sklepie
Korespondencja August Hlond – Józef Gawlina 1924–1948 (nowe wydanie)

Edycja korespondencji Hlond–Gawlina to ważny przyczynek do zrozumienia historii Kościoła w Polsce w okresie międzywojennym, a także interesujące źródło informacji na temat roli Kościoła, a zwłaszcza zaś duszpasterstwa wojskowego w okresie II wojny światowej na Zachodzie. Drugie wydanie Korespondencji zostało poszerzone o 83 listy odnalezione w archiwach. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że udało się odnaleźć 38 listów z okresu II wojny światowej, dzięki temu dotychczasowy zbiór 29 listów powiększył się do 67 i prawdopodobnie jest prawie kompletny.

Zamów w sklepie
Nie jesteś sam

Książka Nie jesteś sam to zbiór inspirujących przemyśleń i wskazówek przydatnych dla każdego chrześcijanina, który poprzez osobisty rozwój duchowy pragnie dążyć do uświęcania swojej codzienności.

Przekład: Marta Püllen, tłumaczka języka niemieckiego i hiszpańskiego

Patroni medialni: „Gość Niedzielny”, Radio „eM”, „Pastores”, Centrum Formacji Duchowej

Zamów w sklepie
Jak ciekawski Jacek został świętym misjonarzem

Nie od razu zostaje się świętym! Młody chłopak zafascynowany postacią św. Dominika przywdziewa zakonny habit i zaczyna wędrować po świecie… To jego przygoda ze świętością, a dla nas nauka: że zdobywa się ją krok po kroku. Święty Jan Paweł II powiedział, że Jacek uczy nas, jak odważnie głosić Ewangelię i jak nią żyć, aby przynosić wspaniałe owoce.

Książkę zilustrowała Katarzyna Dąbrowska.

Zamów w sklepie
Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne

Pierwsze wydanie poprawione księgi zawiera nowe przekłady biblijne zgodne z drugim wydaniem Lekcjonarza mszalnego oraz uwzględnia odnowione zasady pisowni słownictwa religijnego języka polskiego.

Zamów w sklepie
Między katedrą a katedrą

Kolejnej publikacji w serii Biblioteka Teologiczna przyświeca potrzeba mówienia wewnątrz uniwersytetu o tym, co wiąże się z Kościołem. Jak czytamy we wprowadzeniu: „Dialog stanowi fundament ludzkiej komunikacji, pomaga w tworzeniu relacji. We współczesnym świecie – pełnym wielorakości wizji i wierzeń– może odegrać rolę zaczynu walki lub pomostu łączącego ludzi rożnych poglądów. (…) Pierwszy pomost monografii Między katedrą a katedrą stanowi próbę nawiązania interdyscyplinarnego dialogu na temat relacji Kościoła z nauką, kulturą i polityką. Drugi pomost to próba nawiązania relacji pomiędzy studentami i doktorantami polskich uczelni; relacji opartej na naukowej wymianie refleksji i wspólnej popularyzacji nauki”. W publikacji znalazły się artykuły przedstawicieli: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego w Warszawie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zamów w sklepie
Niezapominajki – Największa jest miłość

Trzeci tom serii Niezapominajki z wybranymi myślami błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Zamów w sklepie
Słownik biograficzny muzyków kościelnych i twórców religijnej kultury muzycznej na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku

ks. Antoni Reginek

Słownik biograficzny muzyków kościelnych i twórców religijnej kultury muzycznej na Górnym Śląsku w XIX i XX wieku ks. Antoniego Reginka obejmuje osoby duchowne i świeckie, które poprzez swoją działalność wniosły znaczący wkład w rozwój muzyki kościelnej i religijnej kultury muzycznej. Obecne – drugie, poszerzone o 150 biogramów wydanie – obejmuje w sumie 700 not biograficznych. Decydującym kryterium wyboru prezentowanych osób jest ich górnośląskie pochodzenie oraz istotna działalność związana z regionem Górnego Śląska. W niektórych przypadkach zostają uwzględnieni także twórcy urodzeni wprawdzie na Górnym Śląsku, którzy jednak w dalszym etapie swego życia i działalności mogli się związać z innym regionem albo odrębnym krajem, niemniej w jakimś stopniu starali się nadal podkreślać swoją więź z miejscem pochodzenia. W przypadku muzyków działających obecnie decydującym kryterium przemawiającym za uwzględnieniem biogramu danej osoby stał się czas wykazywania jej aktywności w dziedzinie religijnej kultury muzycznej jeszcze w minionym wieku. Pozwoliło to również uszanować ramy czasowe ujęte w tytule publikacji. Wydanie II zawiera dodatkowe indeksy, które mogą znacznie usprawnić posługiwanie się Słownikiem, oraz poglądowe mapy.

Zamów w sklepie
Jednak radość

Ks. Jan Smolec

Jednak radość to zbiór wierszy ks. Jana Smolca. Pisze we wstępie do tomu ks. Adam Pawlaszczyk: „po latach wraca poeta zupełnie inny. Pozwolę sobie na bardzo odważne, subiektywne i być może błędne stwierdzenie: poeta o wiele bardziej radykalny, jakby zmęczony, poirytowany światem, w którym «bluźniercy głoszący śmierć Boga mają świętą rację» i zarazem «potwornie błądzą». Z wierszami, w których wiara nie wierzy, miłość się boi, a nadzieja… kuśtyka na końcu. Z neologizmem ukutym zapewne na użytek epoki narcyzów – «JAizm». Z gorzkim i profetycznym zarazem (piszę te słowa w czasie, gdy Ukraina krwawi już prawie sto dni, a cała reszta świata boi się tego, co jeszcze może się stać) stwierdzeniem, że «tak oto trwamy w grzechu zapomnienia, że się ojcowie także zmagali z grozą ciemności wśród znaków zagłady». Z wyznaniem intymnym – zmartwychwstanę, «nim mnie śmierć obnaży»”.

Zamów w sklepie
Veni, Sancte Spiritus

Ks. Jerzy Szymik

Trylogia Veni, Sancte Spiritus – Szymik, jakiego lubimy: w komentarzach zwięzły, w szkicach sięgający w głąb, w felietonach błyskotliwy. Myślący spójnie i szeroko, rozumem i sercem. Niestroniący od wykrzykników. Stawiający kropki we właściwych miejscach.

Zamów w sklepie
Duszpasterstwo rodzin w Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech

Ks. Bogdan Biela, Ks. Ireneusz Celary

Opracowanie dotyczy „tak ważnego dla współczesnej cura pastoralis Kościoła duszpasterstwa rodzin w okresie od 2004 do 2019 roku, czyli od przystąpienia Polski do UE aż do momentu, kiedy rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 sparaliżowała wiele obszarów życia, nie wyłączając działalności Kościoła. (…) Jak kształtowały się w tym czasie fale emigracyjne Polaków i ich rodzin do Niemiec i jakie były warunki społeczno-religijne dla rozwoju duszpasterstwa rodzin? Jak wyglądała w tym okresie organizacja tego duszpasterstwa w Polskiej Misji Katolickiej i jakie grupy małżeństw i rodzin polskich objęła swym zasięgiem? Zastosowana w publikacji metoda pastoralna pozwoli z analizowanej sytuacji wyciągnąć wnioski duszpasterskie dla rozwoju duszpasterstwa rodzin w XXI wieku”.

ks. Ireneusz Celary, ks. Bogdan Biela (fragment wstępu)

Zamów w sklepie
Matka, która wszystko rozumie…

Dziewiąty tom serii Niezapominajki – poświęcony Maryi, Matce Boga i ludzi.

Wybrane myśli pochodzą z kazań bł. ks. Jana Machy.

Zamów w sklepie
Z tej ziemi i na tej ziemi (SiM 96)

ks. Henryk Olszar

Niewątpliwie książka ta jest: „hołdem złożonym kobietom, które napisały piękną kartę historii”. Głęboko ufam, że po jej lekturze ocalone zostaną od zapomnienia res geste lokalnego Kościoła w jego charyzmacie powołaniowym, spoglądając wstecz na te kobiety, które powołane do służby Bogu i człowiekowi w sposób często heroiczny oddały jemu i śląskiej ziemi swoje zdolności twórcze – całą swoją doczesność na poczet wieczności. Oby ów zbiorowy portret wspaniałych kobiet Kościoła nie był już zupełny. Oby autor nie tylko odnajdywał kolejne osoby z przeszłości, o których po latach już zapomniano. Oby budująca treść dzieła nadal inspirowała młode osoby do podążania za Chrystusem drogą pełnego realizowania rad ewangelicznych: „Chodzi [przecież] o autentyczne prowadzenie młodych do Chrystusa, bowiem tylko prawdziwy świadek i apostoł jest zdolny pozyskać nowych apostołów”. (fragment wstępu)

Ks. dr hab. Piotr Górecki, prof. UO (fragment recenzji)

Zamów w sklepie
Pieśń nad pieśniami

Biblia Impulsy Stary Testament tom XIX

ks. Krzysztof Bardski

Któż lepiej niż Bóg powie nam o miłości? Pieśń nad pieśniami w przekładzie ks. prof. Krzysztofa Bardskiego otwiera serię komentarzy Biblii Impulsy do Starego Testamentu.

„Pieśń nad pieśniami jest bodajże najpiękniejszą w literaturze świata judeochrześcijańskiego pochwałą miłości. W jej słowach mają swoje miejsce wszyscy zakochani od początku świata aż do ostatniego dnia ludzkości. Odnajdzie w niej siebie miłość nastoletnia, czasem zaskoczona i bezradna, i ta, którą odmierzają kolejne jubileusze. Odnajdzie w niej siebie dojrzała wierność małżonków i młodzieńcze zauroczenie od pierwszego wejrzenia. Starałem się tak formułować komentarz aktualizujący sens dosłowny, aby żadnej miłości nie wykluczyć z szerokiego i otwartego kręgu oddziaływania biblijnego poematu. Jest on na tyle inkluzyjny, że każdy człowiek może w nim odczytać swoją relację z najbliższą mu osobą. Aktualizacja poematu obejmuje też sens duchowy, zwany symbolicznym, alegorycznym, ponaddosłownym, figuratywnym lub mistycznym. Wychodzę z założenia, że nie jest on sprzeczny z sensem dosłownym, lecz został nabudowany na jego bazie przez pokolenia czytelników, którzy w Pieśni nad pieśniami widzieli nie tylko utwór erotyczny, ale i słowo Boże. Ośmielę się nawet stwierdzić, że im głębiej wnikniemy w bogactwo sensu dosłownego, tym większe będą nasze szanse, by sens duchowy mógł rozwinąć swoje skrzydła. W tradycji Kościoła oba te sposoby rozumienia Pieśni nad pieśniami współistniały na przestrzeni wieków. Wymownym może być fakt, że św. Jan Paweł II odwoływał się do Pieśni nad pieśniami w swoim nauczaniu etycznym skierowanym do chrześcijańskich małżonków, natomiast Benedykt XVI wydobył w swoich katechezach całe piękno miłości Jezusa do Kościoła zawarte w tradycji starożytnych i średniowiecznych teologów komentujących Pieśń nad pieśniami. Zauważmy też, jakże często papież Franciszek, mówiąc o Kościele, dodaje jakby jego drugie imię Sposa di Cristo (Oblubienica Chrystusa)” (fragm. Wstępu).

Zamów w sklepie
Źródła ludzkich mocy i słabości

ks. Andrzej Nowicki

Książka „Źródła ludzkiej mocy i słabości” stanowi zbiór krótkich refleksji na tematy bliskie każdemu wierzącemu: relacji do Boga i ludzi, grzechu i przebaczenia, nadziei i miłości. Swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem wiary dzieli się tu proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach ks. Andrzej Nowicki. Inspiracją dla takiej formy chrześcijańskiego świadectwa była codzienność, jak sam pisze: „W trudnym czasie trwającej pandemii wielu z nas niejako z konieczności ograniczyło swoje życie duchowe do osobistej modlitwy czy uczestnictwa online we Mszach Świętych. W tym czasie nasiliły się również – szczególnie w przestrzeni internetowej – poszukiwania treści niosących umocnienie w wierze”.

Do książki jest dołączona płyta DVD z nagranymi tekstami rozważań, które były publikowane na parafialnym Facebooku.

Zamów w sklepie
Mistyczne podróże VI

Przewodnik dla poszukujących

Andrzej Hermanowicz

W szóstym tomie Mistycznych podróży Andrzej Hermanowicz jest przewodnikiem po fascynującym świecie ikon i cerkwi na Cyprze. Ta bogato ilustrowana książka omawia przekrój malarstwa cerkiewnego na Cyprze w okresie od XI do XVI wieku. W tym okresie następował najbardziej dynamiczny jego rozwój, a składały się na to era Komnenów (867–1204), renesans Paleologów (1261–1453) oraz okres postbizantyjski, który zaczął się po upadku Bizancjum (1453). W tym ostatnim okresie najbardziej uwidocznił się wpływ malarstwa zachodniego (właściwie głównie włoskiego) w wystroju cerkwi, a to wiązało się z częściowym odejściem od obowiązującego do dzisiaj kanonu bizantyjskiego…

Zamów w sklepie

Ite ad Ioseph

Księga Jubileuszowa dla ks. Józefa Kozyry, profesora UŚ w 75 rocznicę urodzin i 50 rocznicę święceń kapłańskich

ks. Artur Malina

„Siedemdziesiąt pięć i pięćdziesiąt są liczbami, które w Piśmie Świętym mają podobne znaczenie jako miary czasu. Nam się kojarzą z okrągłymi rocznicami, zaś w Biblii wskazują na momenty zwrotne – na przechodzenie z jednego okresu do drugiego. (…) Obydwa jubileusze Księdza Profesora Józefa Mariana Kozyry są okazją do podziękowania za dary otrzymywane od Boga w tak odmierzanym czasie życia i kapłańskiej posługi. Zbieżność tych jubileuszów to także sposobność do wyrażenia wdzięczności za pomnażanie i przekazywanie tych darów wielu innym. O tym podwójnym obdarowaniu przypominają otwierające księgę jubileuszową słowa Księdza Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, Przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich oraz Władz Wydziału Teologicznego i Instytutu Nauk Teologicznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tradycyjną i zarazem osobistą formą włączenia się do tego dziękczynienia są teksty napisane przez przyjaciół, współpracowników i uczniów Księdza Profesora. Wszystkie teksty włączone do tej księgi zostały napisane i przekazane w roku poświęconym św. Józefowi, który papież Franciszek ogłosił z okazji 150. rocznicy ustanowienia Oblubieńca Maryi i Opiekuna Jezusa Patronem Kościoła powszechnego”.

(fragment przedmowy)

Zamów w sklepie
Walka nieustanna

Walka nieustanna

o. prof. Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Walka nieustanna o. Zdzisława J. Kijasa to drugi tom serii „Wierzyć w XXI wieku”. Autor bierze na warsztat przekazany przez synoptyków opis kuszenia Jezusa. Rzeczowo, chłodnym okiem analizuje punkt po punkcie „ciemną rzeczywistość pokusy”, ukazując jej przyczyny, cele, sposoby oddziaływania. Takie rozkładanie na czynniki pierwsze tego, co składa się na codzienną duchową walkę chrześcijanina, pozwala spojrzeć na nią w Bożym świetle. Czy chcemy, czy nie chcemy, „dopóki człowiek jest pielgrzymem na tej ziemi, kusiciel nie zostawia go w spokoju, lecz próbuje zwieść, skusić do grzechu, sprowadzić z drogi miłości Boga czy służby bliźniemu”. Jak kształtować w sobie czujność, nie wiedząc, jakich forteli użyje diabeł? Co może nam pomóc? Z czego trzeba zrezygnować? Jak przetrwać ciemną noc ducha? Przy odpowiedzi na te pytania znajomość planów wroga, strategie przetrwania, odpowiedni rynsztunek, a przede wszystkim wsparcie Tego, który kuszenia doświadczył – okazuje się nie do przecenienia.

Zamów w sklepie
Święci szukają współpracowników

Święci szukają współpracowników

o. prof. Zdzisław Józef Kijas OFMConv

Książka Święci szukają współpracowników jest zapisem rekolekcji wygłoszonych w 2021 r. dla Konferencji Episkopatu Polski. Ich autor, ojciec prof. Zdzisław J. Kijas OFMConv, polskich błogosławionych i oczekujących na ten tytuł uczynił bohaterami ćwiczeń duchowych. Jako wieloletni relator w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z jednej strony odsłania choć częściowo kulisy działań związanych z procesami konkretnych osób, a z drugiej – próbuje wydobyć przesłanie, jakie dana osoba niesie dla współczesnych. Chce, jak sam mówi we wprowadzeniu, „spojrzeć na każdą z przywołanych postaci z określonej perspektywy, aby uczynić to, co napisała, i samo jej życie aktualnym, aby nasi polscy święci przemawiali do nas, służąc nam radą, dobrym słowem, przykładem”.

Przedstawione w książce postaci to: bł. Stefan kard. Wyszyński, bp Jan Pietraszko, bł. ks. Jan Macha, bł. Hanna Chrzanowska, Rozalia Celak, bł. Michał Tomaszek i bł. Zbigniew Strzałkowski, franciszkanie, oraz Józef i Wiktoria Ulmowie i ich siedmioro dzieci.

Zamów w sklepie
Modlitwy po Komunii Adwentu w Mszale Pawła VI. Studium hermeneutyczno-liturgiczne

Kościół w Trzecim Tysiącleciu

ks. prof. Andrzej Żądło

Modlitwy po Komunii Adwentu w Mszale Pawła VI stanowią, jak zauważa we wstępie autor, ks. prof. Andrzej Żądło, swoisty trzeci tom „euchologijnej trylogii adwentowej” po opracowaniach poświęconych kolektom oraz modlitwie nad darami: „Kontekst badawczy otwieranej niniejszym wstępem monografii (…) stanowią modlitwy po Komunii przewidziane w posoborowym Mszale Pawła VI na Adwent. Ten rodzaj euchologii mniejszej Adwentu będzie determinował nasz wysiłek badawczy w niniejszym opracowaniu, któremu nadajemy charakter hermeneutyczno-liturgiczny. (…) Spotkanie wierzących ze Zbawicielem podczas całej liturgii, zwłaszcza zaś w Komunii św., stwarza szansę nie tylko na poznanie Go umysłem, ale też na zanurzenie się w Jego misterium, a więc na jedyne w swoim rodzaju i niepowtarzalne doświadczenie jednoczenia się z Nim, by się w Niego przemieniać. Takiego zbliżenia się do Chrystusa i sedna zbawczego misterium Boga nie daje żaden inny rodzaj poznania teologicznego. Dlatego na głos liturgii będziemy otwierać nie tylko słuch, by intelektem poszerzyć wiedzę, ale i serce, by stać się uczestnikiem wydarzenia zbawczego, w które można wnikać dzięki teologicznej lekturze elementów składowych liturgii. Tak nastawieni będziemy zgłębiać wymowę jednego z takich elementów celebracji eucharystycznej Adwentu, a mianowicie treść modlitw po Komunii tego okresu liturgicznego, spodziewając się ugruntowania naszej teologii Eucharystii i eucharystycznej duchowości” (fragm. wstępu).

Książka Modlitwy po komunii to 14 tom ukazującej się od 2000 roku serii Kościół w Trzecim Tysiącleciu.

Zamów w sklepie
Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 53/2 (2020)

Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 53/2 (2020)

Maksymilian Szymon Stańczak, ks. Jerzy Myszor, ks. Michał Kłakus, Alojzy Czech, Adrian Morawiec, Anna Maliszewska, ks. Jan Słomka

„Oddajemy do Państwa rąk drugi zeszyt «Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych» z roku 2020. Prezentowane w nim artykuły naukowe skupiają się głównie wokół zagadnień historycznych, opracowanych na podstawie wnikliwych badań prasoznawczych (M. Stańczak), edytorskich (J. Myszor), archiwalnych (M. Kłakus) oraz biograficznych (A. Czech). Oprócz badań historycznych warto zauważyć w numerze dwa teksty naukowe z zakresu badań teologicznych. Pierwszy z nich poświęcony jest mariologii Marcina Lutra (A. Morawiec) a drugi koncepcji teologii w nauczaniu papieża Franciszka (A. Maliszewska, J. Słomka). Wszystkie artykuły naukowe – a także materiały i recenzje – zawarte w zeszycie polecamy Państwa uwadze. Jednocześnie zapraszamy do publikowania swoich tekstów autorskich na łamach naszego czasopisma” (ks. Wojciech Surmiak, Redaktor naczelny)

Zamów w sklepie
Człowiek – istota relacyjna. Spojrzenie interdyscyplinarne

Człowiek – istota relacyjna. Spojrzenie interdyscyplinarne

Sławomir Zieliński, Justyna Kapłańska, Magdalena Biolik-Moroń

Wśród rozlicznych polemik i debat toczących się w świecie współczesnej nauki zagadnienie relacyjności człowieka wydaje się być kwestią bezsporną. Rozmaite dziedziny i dyscypliny wiedzy poruszają ten temat, odkrywając w nim kolejne obszary refleksji i podejmując tematykę z różnych stron. Relacyjność pojawia się m.in. w psychologii, socjologii, pedagogice, filozofii, teologii, literaturze, prawie czy administracji. W relacjach człowiek odkrywa siebie i innych, buduje swoją tożsamość i specyficzne postrzeganie świata. Na ich bazie i w poczuciu potrzeby ich uporządkowania tworzy prawa i zasady postępowania. Szukając ich źródła i sensu, snuje analityczne i systematyczne refleksje, próbujące zbliżyć się do sedna zagadnienia. Bogaty świat ludzkiej relacyjności pozwala na badawczą eksplorację przestrzeni rozmaitych zależności, związków i wpływów.

Zamów w sklepie
Wiklina

Wiklina

ks. Bartłomiej Kuźnik

Tom poezji księdza Bartłomieja Kuźnika pt. „Wiklina”, drugi po wydanym w 2019 r. zbiorze „Więzi krwiste”.

„Poetycką inspiracją może tu być wszystko: przelotne spojrzenie, zabytek, migawka aparatu, zamyślenie nad logiką przemijania. Pisze te wiersze ktoś, kto żyje wśród ludzi, spotyka ich, zna ich całkiem z bliska – a to w przypadku poetów, których uważamy często za zanurzonych w świecie symboli marzycieli, nie jest wcale takie oczywiste.”

Zamów w sklepie
Hanik

O szczypiorniście Janku, który myślał o niebie

Joanna Pakuza

„Czy o błogosławionym księdzu Janie – męczenniku II wojny światowej – da się opowiedzieć najmłodszym? Sama wiele razy zadawałam sobie to pytanie. Joanna Pakuza udowadnia, że jest to możliwe. Nie skupia się na tragicznych wątkach jego biografii i, kładąc akcent na codzienne życie. Janek z jej opowieści jest zwyczajnym chłopakiem, którego da się lubić i można naśladować”.

Agnieszka Huf, autorka książki „Zawsze myśl o niebie…

Zamów w sklepie
Czas na ucztę.

Ojciec Teofil wyjaśnia Mszę świętą. Modlimy się razem z ojcem Teofilem

Katarzyna Dąbrowska, ojciec Teofil

Wyjątkowa publikacja dla najmłodszych czytelników, która dzięki kolorowym i pięknym ilustracjom oraz wspaniałym tekstom, z uśmiechem i radością wprowadzi najmniejsze dzieci Boże w rzeczywistość Mszy świętej. Pozycja zawiera dodatkowo wybór modlitw, które choć znane, dzięki ilustracjom Katarzyny Dąbrowskiej i tekstom ojca Teofila na nowo zaciekawią zarówno dzieci przedszkolne, jak i te, uczęszczające do pierwszych klas szkoły podstawowej.

Zamów w sklepie

DZIAŁ NAUKOWY

Wydawnictwo i Księgarnia św. Jacka zostały powołane do życia w 1946 roku w wyniku reorganizacji Księgarni i Drukarni Katolickiej, istniejącej od 1925 roku.

Współczesne zręby profilu tematycznego działu naukowego Wydawnictwa określiła właśnie współpraca z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Księgarnia katolicka – szeroka gama publikacji i lektur

Pragnąc sprostać różnorodnym wymaganiom katolickich czytelników, zadbaliśmy o jak najszerszą bazę książek o tematyce religijnej i chrześcijańskiej, którą ciągle uzupełniamy o nowe i wartościowe pozycje. Mając na uwadze duchowe potrzeby wiernych, oferujemy wiele podręczników, poradników i publikacji traktujących o budowaniu relacji z Bogiem, ale i takich, które zawierają rozbudowane rozważania i odnoszą się pośrednio do roli Kościoła, podchodząc do tych kwestii bardziej z pragmatycznej strony. To prace uznanych teologów, profesorów i osób duchownych.

Proponowany asortyment tworzą także książki religijne o charakterze naukowym i edukacyjnym. Nasza księgarnia katolicka jest miejscem, w którym oprócz świadectw i pięknych historii ukazujących Boga jako jedyną opokę znajdują się także pozycje modlitewne, śpiewniki, księgi do obrzędów, a nawet przeznaczone dla dzieci książki o tematyce chrześcijańskiej. Ponadto dystrybuujemy materiały w formie audiowizualnej oraz drobne pamiątki, dewocjonalia i akcesoria liturgiczne. Jesteśmy przekonani, że w naszej księgarni katolickiej każdy znajdzie artykuły, których właśnie szuka.

Książki religijne – doskonały prezent dla kochających Boga

Wydarzenia o charakterze religijnym wymagają odpowiedniej oprawy i podkreślenia ich duchowego wymiaru. Chodzi o uroczystości takie jak coroczne święta, pierwsza komunia święta, przyjęcie sakramentu bierzmowania czy małżeństwa. W tak wyjątkowych dniach warto podarować osobom świętującym kupiony w naszej księgarni katolickiej prezent o tematyce chrześcijańskiej, który umocni ich wiarę, będzie świadectwem i da obdarowanym nową wiedzę. Doskonałym pomysłem jest kupno na przykład Pisma Świętego, pamiątkowego śpiewnika, pozycji historycznej czy pouczającego świadectwa.

Nasza księgarnia religijna sprzedaje niezliczoną ilość pięknie wykończonych propozycji, które imponują przede wszystkim treścią – prawdziwą siłą książki o tematyce chrześcijańskiej jest bowiem jej przesłanie zachęcające do życia w miłości do Boga i do ludzi. Warto przekonać się o tym osobiście, zamawiając u nas wybrane publikacje.

WIDEO
Spotkanie autorskie z Elżbietą Ciesielską – autorką książki „Siedem spotkań” – fotorelacja
Spotkanie autorskie z Elżbietą Ciesielską – autorką książki „Siedem spotkań”
o. Zdzisław Józef Kijas OFMConv o swojej najnowszej książce: Jest prorok
BESTSELLERY
NEWSLETTER

Zostań naszym subskrybentem

Zapisz się już teraz i bądź na bieżąco z wydarzeniami i nowościami.

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Księgarnię Świętego Jacka w celu realizacji usługi newsletter, a tym samym wysyłania mi informacji o produktach blogowych, usługach, promocjach lub nowościach zgodnie z polityką prywatności. Wiem, że zgodę tę mogę w każdej chwili cofnąć.

Czytelnicy zainteresowani zgłębianiem wiedzy teologiczno-filozoficznej, a także odkrywcy chcący rozszerzyć znajomość Pisma Świętego, powinni zapoznać się z rozbudowaną ofertą naszej chrześcijańskiej księgarni internetowej. Funkcjonujemy jako hurtownia katolicka, dostarczając zarówno rozmaite wydawnictwa, jak i dewocjonalia, ilustracje, a nawet obrazy religijne. Dbamy o to, by asortyment był nieustannie aktualizowany, dzięki czemu zbiory obejmują zarówno najpopularniejsze pozycje, jak i trudno dostępne dzieła. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na temat poszczególnych lektur oraz publikacji!

Jakie materiały można najczęściej znaleźć w chrześcijańskiej księgarni?

Działając jako nowoczesny punkt sprzedaży książek, zbiory prezentujemy na przejrzystej stronie internetowej. Zainteresowani skorzystaniem z oferty naszej księgarni chrześcijańskiej mają do dyspozycji przede wszystkim materiały edukacyjne i naukowe. Dzięki nim możliwe jest poszerzanie wiedzy na podstawie badań i analiz przeprowadzonych przez ekspertów, co pozwala m.in. lepiej zrozumieć Pismo Święte. Oprócz takich pozycji wydawniczych hurtownia katolicka zajmuje się również sprzedażą lektur religijnych przeznaczonych dla najmłodszych odkrywców. To przystępne treści tworzone z myślą o przekazywaniu dzieciom najważniejszych informacji związanych zarówno z teologią i filozofią, jak i samą wiarą.

W asortymencie mamy ponadto książki będące świadectwami i zbiorami historii opisujących m.in. relację z Bogiem, w tym jej kształtowanie oraz przebieg. Katolicka księgarnia internetowa to ponadto idealne miejsce dla każdego odkrywcy poszukującego wydawnictw historycznych, które stanową źródło wiedzy na temat minionych dziejów. Działamy jako hurtownia chrześcijańska, dzięki czemu każda z pozycji znajdujących się w ofercie jest dostępna w atrakcyjnej cenie. Dysponujemy ogromnymi zbiorami lektur i publikacji religijnych, co z kolei pozwala na skompletowanie niezbędnych materiałów – np. do przygotowania prac teologiczno-filozoficznych. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z aktualnym asortymentem książek i innego rodzaju propozycji wydawniczych.

Co oprócz publikacji i lektur można nabyć w internetowej księgarni chrześcijańskiej?

Oprócz wspomnianych opracowań nasza internetowa księgarnia katolicka jest również miejscem, w którym można nabyć artykuły liturgiczne. Naczynia, szaty i odzież, świece, a nawet wino, komunikanty i hostie – są to ważne elementy chrześcijańskich obrzędów religijnych. Ofertę hurtowni rozszerzyliśmy ponadto o dewocjonalia. Wyjątkowe obrazy i ikony, ale też krzyże, różańce oraz figury, dla wielu wierzących stanowią istotną część budowania relacji z Bogiem i możliwości obcowania z nim na co dzień. Każdy z wymienionych przedmiotów został przygotowany z wysokiej jakości materiałów.

W asortymencie naszej chrześcijańskiej księgarni internetowej znajdują się ponadto gry o tematyce religijnej zarówno dla najmłodszych odkrywców, jak i dorosłych, które pozwalają miło spędzić czas w gronie najbliższych. Formą rozrywki połączonej z edukacją może być natomiast oglądanie filmów katolickich, które także dostępne są do zamawiania w hurtowni. Do multimediów, które oferujemy, zaliczają się też audiobooki i nagrania z chrześcijańską muzyką. Klientom proponujemy również rozmaite artykuły okolicznościowe na poszczególne święta i okazje. To m.in. przedmioty religijne związane z obchodzeniem Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu oraz Wielkanocy.

Opracowania dla dzieci w chrześcijańskiej księgarni internetowej

Prowadząc działalność jako księgarnia internetowa, zadbaliśmy o to, by w naszym asortymencie dostępnych było sporo publikacji dla najmłodszych odkrywców. Ich opiekunowie mogą nabyć w naszej hurtowni katolickiej rozmaite książeczki wchodzące w skład serii wydawniczych prezentujących wybrane wydarzenia opisane w Piśmie Świętym. Historie opisane w interesujący sposób wzbogacone o wyjątkowe ilustracje pozwalają przybliżyć dzieciom najważniejsze zagadnienia religijne, bawiąc i ucząc jednocześnie.

Oferta obejmuje ponadto modlitewniki, w których oprócz tradycyjnych modlitw znaleźć można też wierszyki objaśniające najmłodszym kluczowe prawdy teologiczne – tak, by było to przystępne i w pełni zrozumiałe. Opracowania tego typu zawierają również liczne pieśni, które uporządkowane są w specjalnych zbiorach, czyli śpiewnikach. Nasza religijna księgarnia internetowa to dla każdego małego odkrywcy miejsce z wieloma materiałami pozwalającymi przygotować się do uczestnictwa w liturgii Kościoła. Chrześcijańskie publikacje przygotowywane z myślą o dzieciach proponujemy w atrakcyjnych cenach, dzięki czemu rodzice mogą regularnie uzupełniać domową bibliotekę o lektury czy kolorowanki katolickie z naszej hurtowni.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą w tym zakresie, a w razie wątpliwości przy zakupie – do kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Klienci mają do dyspozycji także kilka punktów stacjonarnych, w których można np. odebrać zamówione w księgarni internetowej opracowania chrześcijańskie lub artykuły religijne, w tym dewocjonalia.

DANE ADRESOWE

Księgarnia św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga