Zadzwoń: 32 355 48 00; +48 519 546 100, Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na
AUTORZY
Biskup Zbigniew Kiernikowski

Bp Zbigniew Kiernikowski, ur. 1946 r. w Szamarzewie k/Wrześni. Od kwietnia 2014 r. ordynariusz legnicki, w latach 2002-2014 biskup siedlecki.

Studia seminaryjne ukończył w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i w 1971 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Później w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie odbył studia specjalistyczne uwieńczone w 1983 r. tytułem doktora nauk biblijnych. Następnie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora w PWSD w Gnieźnie.

Od 1986 r. był rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Wykładał nauki biblijne na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim oraz na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”. W 2001 r. habilitował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie książki Eucharystia i jedność (Częstochowa 2000). Po habilitacji rozpoczął pracę wykładowcy nauk biblijnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tym Uniwersytecie w 2003 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W roku 2012 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych nadany przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych na podstawie dorobku naukowego oraz pracy W mocy słowa i sakramentu (Warszawa 2011).

Od 2004 r. jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a w 2010 r. otrzymał status honorowego członka tego Stowarzyszenia.

Jako biskup konsekwentnie podejmuje program zawarty w jego herbie i wybranym zawołaniu: Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia. Ukazuje, jak Bóg w swojej wierności przychodzi do człowieka z Dobrą Nowiną, a człowiek, poznając tę Dobrą Nowinę, uczy się posłusznego kroczenia w jej świetle. Prowadzi katechumenat dorosłych i troszczy się o właściwą formację życia chrześcijańskiego. Wskazuje na misterium Eucharystii jako źródło mocy do życia w jedności i komunii przez przekraczanie wszelkich barier nieprzyjaźni i wrogości oraz na nieskończoną perspektywę życia rodzącego się z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jako pomoc w realizowaniu tak ukierunkowanej formacji opracował materiały do autorskiego programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”.

Jest autorem licznych publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym, m.in. książek: Dwoje jednym ciałem w Chrystusie, Eucharystia i jedność, Posługiwanie ojcostwu Boga, Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników, Dobra nowina dla grzesznika, Światło i moc liturgii, W mocy słowa i sakramentu, Od Paschy do Paschy, Droga ku zanurzeniu, Droga przemiany i radości. W Księgarni św. Jacka, w serii „Biblia Impulsy. Nowy Testament” opublikował List do Kolosan. List do Filemona.

 

DANE ADRESOWE

Księgarnia św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

32 355 48 00
519 546 100
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2020 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga