Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na
AUTORZY
Biskup Zbigniew Kiernikowski

Biskup Zbigniew Kiernikowski

Jednym z najbardziej cenionych autorów publikacji teologicznych w Polsce jest niewątpliwie biskup Zbigniew Kiernikowski. Jest członkiem rad czasopism naukowych, wybitnym duchownym i wreszcie twórcą wielu książek chętnie wybieranych przez czytelników. Jego lektury znaleźć można w ofercie naszej księgarni. Zachęcamy do zapoznania się z aktualnym asortymentem!

Jaką tematykę podejmuje w swoich książkach biskup Zbigniew Kiernikowski?

Pełniący w przeszłości funkcję ordynariusza legnickiego czy biskupa siedleckiego Zbigniew Kiernikowski jest od wielu lat związany ze środowiskiem akademickim w Polsce, ale też poza granicami kraju. Wiedzę i materiały do swoich publikacji zdobywał, przygotowując liczne prace naukowe na uczelniach wyższych. Przeszedł pełną ścieżkę edukacji – po uzyskaniu stopnia doktora i późniejszej habilitacji otrzymał tytuł profesora.

Sprawia to, że jego książki podejmują dość zróżnicowaną tematykę, która w szerszym przekroju porusza kwestie typowo teologiczno-filozoficzne. Opisują też niezwykłe wydarzenia, które wskazują na zaistnienie cudu i boską interwencję. Jedną z pozycji, której autorem jest bp Zbigniew Kiernikowski, jest opis wyjątkowego incydentu eucharystycznego mającego miejsce w 2013 roku w sanktuarium Świętego Jacka w Legnicy. Opracowanie stanowi ważne źródło informacji na temat tego niewątpliwie istotnego dla chrześcijaństwa zajścia.

Duchowny od wielu lat zajmuje się ponadto kwestią Eucharystii. Jest ona przez to tematem wielu książek, które napisał biskup Zbigniew Kiernikowski. Przygotowywane przez niego publikacje mają zarówno charakter naukowy, jak i popularnonaukowy. Są one dostępne w naszej księgarni – zapraszamy do ich zamawiania!

Komentarze biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego – czemu warto je czytać?

Tworzone przez wspomnianego autora komentarze dotyczą najczęściej samego Pisma Świętego. To niezwykle trafne spostrzeżenia, które pozwalają lepiej zrozumieć poszczególne wydarzenia zapisane w Nowym Testamencie. Jako twórca bp Zbigniew Kiernikowski objaśnia m.in. List do Kolosan i List do Filemona, a publikacja jest częścią wydanej przez nas serii Biblia Impulsy. Cieszy się ona ogromną popularnością przede wszystkim wśród wierzących, ale też osób niezwiązanych z Kościołem.

Ogromne doświadczenie w pracy duszpasterskiej i naukowej sprawia, że opracowania przygotowane przez duchownego z Szamarzewa są przepełnione niezwykle wartościową treścią, która pobudza do myślenia, analizowania i poszukiwania. Daje też możliwość zrozumienia, objaśniając wiele kwestii – zachęcamy do zakupu książek z artykułami biskupa Kiernikowskiego!

Bp Zbigniew Kiernikowski, ur. 1946 r. w Szamarzewie k/Wrześni. Od kwietnia 2014 r. ordynariusz legnicki, w latach 2002-2014 biskup siedlecki.

Studia seminaryjne ukończył w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie i w 1971 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Później w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie odbył studia specjalistyczne uwieńczone w 1983 r. tytułem doktora nauk biblijnych. Następnie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora w PWSD w Gnieźnie.

Od 1986 r. był rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie. Wykładał nauki biblijne na Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim oraz na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza „Angelicum”. W 2001 r. habilitował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie książki Eucharystia i jedność (Częstochowa 2000). Po habilitacji rozpoczął pracę wykładowcy nauk biblijnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na tym Uniwersytecie w 2003 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W roku 2012 otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych nadany przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów Naukowych na podstawie dorobku naukowego oraz pracy W mocy słowa i sakramentu (Warszawa 2011).

Od 2004 r. jest członkiem Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a w 2010 r. otrzymał status honorowego członka tego Stowarzyszenia.

Zbigniew Kiernikowski jako biskup legnicki

Związany od lat z diecezją siedlecką Zbigniew Kiernikowski w 2014 r. zaczął pełnić funkcję biskupa legnickiego na mocy decyzji podjętej przez Ojca Świętego – papieża Franciszka. To stanowisko zajmował do 2021 r. – wówczas wyszły bowiem na jaw informacje dotyczące jego zaniechań w sprawie nadużyć seksualnych podległych mu kleryków wobec osób niepełnoletnich. Z tego powodu, jak również z uwagi na komplikacje związane z administrowaniem diecezją, biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski złożył rezygnację z tej funkcji. Jego miejsce zajął Andrzej Siemieniewski, który został przeniesiony z Wrocławia.

Duchowny był zaangażowany w działalność Konferencji Episkopatu Polski, w ramach której przyznano mu rolę przewodniczącego zespołu ds. kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji. Ponadto brał udział w Komisji Duchowieństwa i Komisji Duszpasterstwa, a w ramach Ogólnopolskiego Komitetu Organizacyjnego Obchodów 1050. Rocznicy Chrztu Polski w 2016 r. odpowiadał za przygotowanie i realizację tego wydarzenia. Dorobkiem byłego biskupa legnickiego Zbigniewa Kiernikowskiego jest także uczestnictwo w rzymskich synodach w latach 2005 i 2008.

Z uwagi na zasługi dla polskiego kościoła i społeczeństwa w 2009 r. ówczesny prezydent kraju Lech Kaczyński nagrodził go Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, który zaraz po Orderze Orła Białego jest uznawany za drugie najważniejsze odznaczenie państwowe przyznawane osobom cywilnym za wybitne osiągnięcia w szeroko pojętej działalności na rzecz ojczyzny.

Jako biskup konsekwentnie podejmuje program zawarty w jego herbie i wybranym zawołaniu: Posłuszeństwo Ewangelii – Eucharystia. Ukazuje, jak Bóg w swojej wierności przychodzi do człowieka z Dobrą Nowiną, a człowiek, poznając tę Dobrą Nowinę, uczy się posłusznego kroczenia w jej świetle. Prowadzi katechumenat dorosłych i troszczy się o właściwą formację życia chrześcijańskiego. Wskazuje na misterium Eucharystii jako źródło mocy do życia w jedności i komunii przez przekraczanie wszelkich barier nieprzyjaźni i wrogości oraz na nieskończoną perspektywę życia rodzącego się z tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Jako pomoc w realizowaniu tak ukierunkowanej formacji opracował materiały do autorskiego programu duszpasterskiego „Chrzest w życiu i misji Kościoła”.

Jest autorem licznych publikacji o charakterze naukowym i popularnonaukowym, m.in. książek: Dwoje jednym ciałem w Chrystusie, Eucharystia i jedność, Posługiwanie ojcostwu Boga, Kościół wspólnotą odkupionych grzeszników, Dobra nowina dla grzesznika, Światło i moc liturgii, W mocy słowa i sakramentu, Od Paschy do Paschy, Droga ku zanurzeniu, Droga przemiany i radości. W Księgarni św. Jacka, w serii „Biblia Impulsy. Nowy Testament” opublikował List do Kolosan. List do Filemona.

 

DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga