Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na
AKTUALNOŚCI
Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne 54,2 (2021)

Śląskie Studia Historyczno – Teologiczne 54,2 (2021)

„Wątki historyczne ukazane są w prezentowanym Państwu zeszycie Śląskich Studiów Historyczno-Teologicznych 54,2 (2021) w artykułach poświęconych próbie rozwiązania kwestii duchowego przywództwa emigracji fran­cuskiej w czasie II wojny światowej (relacja Gawlina–Cegiełka) oraz przypomnie­nia biografii ks. Jerzego Stroby jako kandydata do urzędu biskupa. Zagadnieniami z pogranicza historii i myśli społecznej zajmuje się autor opracowania dotyczącego ukazania założeń kapitalizmu i socjalizmu na tle wizji życia społecznego zapropo­nowanej w nauczaniu bł. Stefana kard. Wyszyńskiego. W zagadnienia teologiczne zeszytu wprowadza tekst z pogranicza filozofii reli­gii i teologii dotykający naukowych poszukiwań Adama G. Schiracha, który odwo­łując się do obserwacji życia pszczół udowodnia istnienie Boga i Jego atrybutów. W krąg zainteresowań ekoteologicznych wpisuje się także artykuł będący próbą skonfrontowania proponowanej przez Andrew Linzeya teologii zwierząt z naucza­niem encykliki Laudato si’. Seria artykułów prezentowanych w zeszycie kończy się przypomnieniem Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia (2014–2020) i związa­nych z tym okresem inicjatyw pastoralnych”

(ks. Wojciech Surmiak, Redaktor naczelny)

ZOBACZ TAKŻE
DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga