Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na

Dział naukowy

Wydawnictwo i Księgarnia św. Jacka zostały powołane do życia w 1946 roku w wyniku reorganizacji Księgarni i Drukarni Katolickiej, istniejącej od 1925 roku.

Mimo trudności związanych z funkcjonowaniem instytucji życia religijnego w Polsce powojennej, Wydawnictwo służyło pomocą w duszpasterstwie i angażowało się w rozwój wiedzy religijnej i szeroko pojętej kultury chrześcijańskiej.

Okres II Soboru Watykańskiego i czas po nim następujący przyniósł nowe impulsy dla rozwoju teologii i jej współpracy z różnymi gałęziami nauki. Wydawnictwo rozwinęło wtedy systematyczną działalność publikacyjną w zakresie nauk teologicznych, prawno-kanonicznych i historycznych. To wówczas, w kontekście powołania do istnienia Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, rozpoczęto wydawanie czasopisma „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”. Wśród monografii z lat siedemdziesiątych, osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych znalazły się znane i cenione prace m.in. ks. R. Sobańskiego, o. A. Jankowskiego, ks. A. Zuberbiera, ks. M. Ruseckiego, bp. K. Romaniuka, ks. D. Olszewskiego, ks. J. Cudy, ks. J. Szymika.

Nowy, intensywny etap rozpoczął się wraz z utworzeniem w 2000 roku Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Księgarnia św. Jacka stała się dla niego podstawowym wydawcą prac naukowych.

Współczesne zręby profilu tematycznego działu naukowego Wydawnictwa określiła właśnie współpraca z Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W jej ramach Wydawnictwo publikuje monografie i czasopisma z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, prawa kanonicznego oraz nauk o rodzinie. Wśród nich znalazło się wiele cenionych prac, niektóre otrzymały nagrody wydawców i wyróżnienia naukowe (nadmieniając chociażby nagrodę „Feniks” 2011 dla serii Studia Antiquitatis Christianae. Series Nova oraz „Feniks” 2016 i tytuł „Książka Roku” 2017 Komitetu Nauk Teologicznych PAN w dziedzinie nauk teologicznych za trylogię ks. prof. J. Szymika Theologia benedicta).

Wydawnictwo nie jest tylko realizatorem prac naukowych wychodzących ze środowiska Wydziału Teologicznego. W oparciu o profil tematyczny (wytworzony w ramach wspomnianej współpracy) przyjmuje do realizacji także prace przygotowane przez innych naukowców.

Zakres tematyczny prac publikowanych w naszym Wydawnictwie Księgarni św. Jacka określony jest następująco: nauki teologiczne, historia Kościoła, historia regionu, prawo kanoniczne, filozofia, pedagogika, filologia. Trzy ostatnie współtworzą profil Wydawnictwa w takiej mierze, w jakiej otwierają drzwi dla dialogu „Kościoła ze światem” bądź w nim uczestniczą. Na promowaniu tego dialogu Wydawnictwu bardzo zależy.

Nad poziomem merytorycznym prac czuwa Rada Wydawnictw Naukowych Księgarni św. Jacka  i powoływani przez nią recenzenci. Procedury i normy tego procesu są opisane na naszych stronach.

DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga