Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na

Prace zbiorowe

A

Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego, red. Grzegorz Kucza, Grzegorz Wita, [2008].

B

Biblia Impulsy – Tom VII – Pierwszy List do Koryntian (Anna Rambiert-Kwaśniewska, ks. Mariusz Rosik)

Biblioteki kościelne i klasztorne w Polsce. Historia i współczesność, red. Henryk Olszar, Bogumiła Warząchowska, [2009].

C

Caritas et iustitia in re sociali. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966–2016). Edycja źródeł z komentarzem, opr. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, [2017].

Człowiek Bogu. Człowiek człowiekowi. Człowiek światu. Księga pamiątkowa dedykowana śp. ks. prof. dr. hab. Alojzemu Drożdżowi (1950-2019), red. W. Surmiak, [2020].

D

De profundis ad Te clamamus. Świat górników w radiowych i telewizyjnych homiliach biskupów katowickich na uroczystość św. Barbary (1983–2016). Edycja źródeł z komentarzem, ed. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, [2017].

E

Ethos and Exegesis, red. Anna Kucz, Artur Malina, [2007].

F

G

Górny Śląsk na przełomie wieków: nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary, red. Jan Górecki, Henryk Olszar, [2002].

Gratias agamus domino deo nostro. Księga Honorowa dedykowana Księdzu Jerzemu Palińskiemu Rektorowi Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach w latach 2006-2013, red. Marek Panek, Janusz Wilk, [2014].

H

I

J

K

Korespondencja Augusta Hlonda i Józefa Gawliny w latach 1924-1948, oprac. Jerzy Myszor i Jan Konieczny, [2003].

Korfanty i inni… Rok 1918 na Górnym Śląsku, red. J. Myszor, [2018].

Kryzys i prawda. Imperatywy przywracanego porządku, red. Grzegorz Noszczyk, Cezary Smuniewski, [2013].

L

Ł

M

Mater et Familiae Advocata. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966-2016). Edycja źródeł z komentarzem, opr. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta [2017].

Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (katalog z opracowaniem), Agnieszka Gołda, Katarzyna Tałuć, [wyd.] WueM&KSJ [2019].

Media w rodzinie w perspektywie pastoralno-społecznej, red. ks. I. Celary, ks. G. Polok, [2018].

Mistagogia a duchowość, red. Andrzej Żądło, [2004].

N

Nowa ewangelizacja w archidiecezji katowickiej, red. ks. Bogdan Biela, [2017].

Nowe oblicza bł. Emila Szramka, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Jerzy Myszor, [2003].

O

Od konfliktu do komunii. Wokół relacji międzywyznaniowych w Polsce. 500 lat Reformacji, red. J. Budniak, J. Kempa [2019].

P

Polska – civitas christiana?, red. J. Myszor [2017].

Powiedz im, że o nich nie zapomniałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942). Wybór źródeł, ed. Zbigniew Hojka, Jacek Kurek, Anna Piontek, [2017].

R

Represje wobec duchowieństwa kościołów chrześcijańskich w okresie stalinowskim w krajach byłego bloku wschodniego, red. Jerzy Myszor, Adam Dziurok, [2004].

S

Starość – nie radość? Aktywność osób starszych i solidarność międzypokoleniowa, red. Mariola Kozubek, [2013].

Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,1 (2011): Teologia i polityka. Czy istnieje w Polsce teologia polityczna?, [red. nauk. numeru Grzegorz Noszczyk, Arkadiusz Wuwer].

Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,2 (2011): Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i Kościoła, [red. nauk. numeru Antoni Bartoszek].

Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,3 (2011): Obszary wychowania moralnego: wychowanie moralne czy do moralności? [red. nauk. numeru ks. Krzysztof Sosna].

Studia Teologiczne i Humanistyczne 1,4 (2011): Osoby niepełnosprawne a życie rodzinne, [red. nauk. numeru Antoni Bartoszek].

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,1 (2012): Zbawieni przez ofiarę? Historia i perspektywy centralnej kategorii soteriologicznej [red. nauk. numeru Jacek Kempa].

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,2 (2012): Dom, w którym rodzi się wspólnota: rodzina, społeczeństwo, Kościół [red. nauk. numeru Mariola Teresa Kozubek].

Studia Teologiczne i Humanistyczne 2,3 (2012): „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu [red. nauk. numeru Andrzej Pastwa].

Studia z dziejów Kościoła katolickiego w XX i XXI wieku [2020].

Ś

„Śpiewajmy i grajmy Panu” (por. Ps 27, 6). I Archidiecezjalny Kongres Muzyki Liturgicznej 21-22 X 2005 r. Materiały pokongresowe, red. Antoni Reginek, Wiesław Hudek, [2007].

T

U

W

Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, red. ks. Roman Buchta, ks. Stanisław Dziekoński, [2011].

Wykluczenie jako problem wielowymiarowy, red. I. Celary, G. Polok, [2016].

Z

Kolejność alfabetyczna. 
Lista stale aktualizowana.

DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga