Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na

„Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku”

Księgarnia św. Jacka pozostaje w koedycji z Fundacją Centrum Badań nad Historią Kościoła im. ks. Wincentego Myszora przy wydawaniu serii Źródła do Dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku, która wpisuje się w tradycje powstałego w okresie międzywojennym Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku, a szczególnie do wydawanej wówczas serii „Fontes”.

Towarzystwo Przyjaciół Nauki tworzyli ludzie zasłużeni dla rozwoju oświaty na Śląsku m.in.: ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, adwokat Brunon Kudera, dr Bogusław Parczewski, dr Paweł Kempka, ks. Teodor Kubina, Konstanty Prus, ks. Emil Szramek. Założyciele towarzystwa pragnęli wpływać na rozwój nauki i sztuki polskiej na Śląsku oraz gromadzić zabytki kultury, szerząc jednocześnie zrozumienie dla swojej działalności. W celu realizacji tych założeń starano się publikować prace z różnych dziedzin nauki i sztuki, utrzymywać biblioteki, urządzać odczyty, wykłady i spotkania dyskusyjne czy chociażby rozwijać współpracę z innymi towarzystwami i instytucjami naukowymi oraz działać na rzecz rozwoju nauki polskiej na Śląsku.

Ożywienie działalności wydawniczej towarzystwa nastąpiło z chwilą, gdy w 1927 roku prezesem został ks. E. Szramek. Do wybuchu wojny ukazało się w nieregularnym rytmie sześć tomów Roczników Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku oraz pięć tomów wydawnictw źródłowych w serii pod nazwą Fontes.

Uczestnikami i redaktorami serii „Źródła do dziejów Kościoła Katolickiego na Górnym Śląsku” jest środowisko historyków skupione przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach oraz Instytucie Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach. Do Rady Naukowej serii wydawniczej wchodzą: ks. prof. Jerzy Myszor – przewodniczący, dr hab. Adam Dziurok – wiceprzewodniczący, dr Halina Dudała, dr Jacek Żurek, ks. dr Damian Bednarski – sekretarz.

Jeden z tomów ŹRÓDEŁ DO DZIEJÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO NA GÓRNYM ŚLĄSKU

Tomy wydane przez Księgarnię św. Jacka

Dokumenty pergaminowe w Archiwum Archidiecezjalnym w Katowicach, wprowadzenie i opracowanie: Wojciech Schäffer, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015.

Biskup Józef Gawlina w Związku Sowieckim, ed. Jerzy Myszor, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2015.

Powiedz im, że o nich nie zapomniałem. Błogosławiony Józef Czempiel (1883-1942). Wybór źródeł, Zbigniew Hojka, Jacek Kurek, Anna Piontek (ed.), Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.

Jerzy Myszor, Pielgrzymki śląskie do Ziemi Świętej w latach 1840-1914. Studia i materiały, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.

Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Caritas et iustitia in re sociali. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek mężczyzn do Piekar Śląskich (1966–2016). Edycja źródeł z komentarzem, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.

Mater et Familiae Advocata. Przesłanie społeczne biskupów katowickich podczas stanowych pielgrzymek kobiet do Piekar Śląskich (1966-2016). Edycja źródeł z komentarzem, opr. ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.

De profundis ad Te clamamus. Świat górników w radiowych i telewizyjnych homiliach biskupów katowickich na uroczystość św. Barbary (1983–2016). Edycja źródeł z komentarzem, (ed.) ks. Arkadiusz Wuwer, Daniel Szlachta, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2017.

Józef Gawlina, Wspomnienia, wyd. 3, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2018.

Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (wybór korespondencji), opr. Katarzyna Tałuć, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2019.

Józef Gawlina, In viam pacis. Dziennik Biskupa Polowego Wojska Polskiego 1939-1945, wstęp i edycja Jerzy Myszor, Katowice 2019, [wyd.] WueM, Księgarnia św. Jacka 2019.

Agnieszka Gołda, Katarzyna Tałuć, Materiały źródłowe do biografii naukowej ks. prof. Wincentego Myszora (katalog z opracowaniem), [wyd.] WueM, Księgarnia św. Jacka 2019.

Nauczanie społeczne biskupa Adamskiego 1930-1956. Wybór źródeł, wstęp i oprac. Jerzy Myszor, [wyd.] WueM, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020.

Zbigniew Hojka, Polski katolicki ruch trzeźwościowy na pruskim Górnym Śląsku oraz w ośrodkach wychodźstwa ze Śląska na terenie Westfalii i Nadrenii do wybuchu I wojny światowej, [wyd.] WueM, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020.

Arkadiusz Wuwer, Deo et Patriae. Patriotyzm w przepowiadaniu homilijnym biskupów katowickich (1989-2019), [wyd.] WueM, Księgarnia św. Jacka, Katowice 2020.

Korespondencja August Hlond – Józef Gawlina 1924–1948, Katowice 2022, wyd. WueM, Księgarnia św. Jacka, wyd. II uzupełnione, Katowice 2022.

Numery dostępne aktualnie w sklepie internetowym: https://sklep.ksj.pl/kategoria-produktu/wydawnictwo-ksiegarni-sw-jacka/dzial-naukowy/zrodla-do-dziejow-kosciola-katolickiego-na-gornym-slasku/

DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga