Zadzwoń: opiekun klienta: 519 546 101, centrala: 32 355 48 00 Napisz do nas: biuro@ksj.pl
AAA Odwiedź nas na

„Studia Pastoralne”

Najnowszy numer Studiów Pastoralnych

Pierwszy numer rocznika Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Studia Pastoralne” ukazał się w roku 2005. Jego twórcy nawiązywali w ten symboliczny sposób do obchodzonej wówczas czterdziestej rocznicy zakończenia obrad II Soboru Watykańskiego (1962–1965). Towarzyszyła im świadomość, że dziedzicząc jego doktrynalny dorobek , należy wciąż odkrywać inspiracje teologiczno-pastoralne zawarte w jego przesłaniu.

Ta świadomość skłoniła do podejmowania nowych prób docierania do sedna soborowego nauczania oraz rozwijania – w jego świetle – współczesnej teologii, szczególnie zaś tych jej gałęzi, które oprócz charakteru ściśle naukowego odznaczają się wymiarem praktycznym. Taką specyfikę posiadają dyscypliny teologiczne, które ze swej natury pozostają otwarte zarówno na Objawienie Boże, jak też na konkretne egzystencjalno-duszpasterskie doświadczenie poszczególnych jednostek lub całych wspólnot religijnych. Chodzi więc o teologię pastoralną, liturgikę, homiletykę, katechetykę, misjologię czy duchowość chrześcijańską.

„Studia Pastoralne” mają być odpowiedzią na wyznaczane przez te dyscypliny obszary teologiczno-pastoralnych zagadnień. Twórcy od początku istnienia periodyku żywią nadzieję, że zdobędą one na polskim gruncie rangę otwartego dla wszystkich forum, gwarantującego swobodną i pogłębioną wymianę myśli teologicznych oraz duszpasterskich doświadczeń, wspomagając w ten sposób Kościół w jego wszechstronnej misji, spełnianej z mandatu Chrystusa w konkretnym czasie historycznym i w realnych warunkach społeczno-kulturowych.

W swej strukturze rocznik zawiera następujące działy: artykuły, materiały, recenzje i omówienia, a także sprawozdania.

Numery opublikowane przez Księgarnię św. Jacka:

Numer 1 – 2005

Numer 2 – 2006

Numer 3 – 2007

Numer 4 – 2008

Numer 5 – 2009

Numer 6 – 2010

Numer 7 – 2011

Numer 8 – 2012

Numer 9 – 2013

Numer 10 – 2014

Numer 11 – 2015

Numer 12 – 2016

Numer 13 – 2017

Numer 14 – 2018

Numer 15 – 2019

Numer 16 – 2020

Numer 17 – 2021

Numer 18 – 2022

Numery dostępne aktualnie w sklepie internetowym:  https://sklep.ksj.pl/kategoria-produktu/wydawnictwo-ksiegarni-sw-jacka/dzial-naukowy/studia-pastoralne/

DANE ADRESOWE

Księgarnia chrześcijańska św. Jacka
ul. Wita Stwosza 11, 40-042 Katowice
NIP: 634-019-76-31
KRS: 0000138372
REGON: 001316076

DANE KONTAKTOWE

Opiekun klienta: 519 546 101
Centrala: 32 355 48 00
biuro@ksj.pl
Hurtownia czynna
od poniedziałku do piątku: 8:00 – 16:00

© 2023 Księgarnia św. Jacka
Realizacja: Bazinga